نقش دمپایی مناسب در کاهش درد مفاصل و مچ

پوشیدن صندل ها و یا کفش های پاشنه بلند سبب می شود به صورت متوسط پانزده درصد بار بیشتر بر زانو و مچ پا وارد شود و در نتیجه مشکلات آن نیز افزایش یابد ؛ این درحالی است که تخت بودن کف دمپایی های مذکور و نرم بودن کف آن که امکان انعطاف پذیری برای پا را فراهم می کند در ارتقای عملکرد پا و کاهش میزان بار وارد بر زانو سودمند است.

۸ روش برای القای مثبت گرایی

با بیان این مطلب که مثبت گرایی یکی از ضروریات زندگی است می توان به راحتی اعتماد و امید را به فرد مقابل انتقال داد. همه می دانیم که از طریق مثبت گرایی به راحتی می توانیم به سمت موفقیت سوق پیدا کنیم، اما آیا شما یک حس مثبت دائمی را نسبت به فضای بیرون از خود به نمایش می گذارید؟
در این قسمت نکاتی را به شما آموزش می دهیم که با به کارگیری آنها به راحتی بتوانید انرژی مثبت خود را به دیگران نیز انتقال دهید.