گرچه اکثر فرهنگ هاي تجارت کم و بيش متاثر از فرهنگ آمريکايي است، اما به نظر مي رسد که فرهنگ ژاپني دست نخورده تر باقي مانده است. اکثر تاجران و مهاجران در اولين برخورد خود با ژاپني ها احساسي ناجور و نامتجانس خواهند داشت، اما معمولاً بيشتر آنها بعد از چند مدت اين احساس را ترک کرده و از همکاران ژاپني خود درس مي گيرند.

اين کشور مي تواند درس هاي زيادي در مورد برخوردهاي تجاري و کاري به ما بياموزد. در اين مقاله ليستي از 7 درس مهم که مي توانيم از ژاپني ها بگيريم را براي شما تهيه کرده ايم.

1- معاملات بر پايه ي رابطه هاي شخصي بنا مي شود در فرهنگ تجارت ژاپني، غير معمول نيست که قراردادها بر پايه رابطه هاي خصوصي و خانوادگي بنا شود. يعني دو نفر بايد از قبل با هم آشناييت داشته و همديگر را خوب بشناسند. به معناي ديگر، قراردادها از روي احترام و آشناييت متقابل انجام ميگيرد. تجارت به طريقي انجام مي گيرد که هر طرف از نظر اخلاقي به طرف مقابل متعهد و مسئول باشد.

 

درس عبرت: در ژاپن ايجاد رابطه هاي خوب خصوصي به شما اعتباري مي دهد که براي تجارت هاي بعدي شما بسيار ضروري است. و وقتي توانستيد با يک شرکت ژاپني رابطه اي خوب برقرار کنيد، ديگران نيز گرايش بيشتري براي معامله با شما پيدا خواهند کرد.

 

طريقه ي وفق يافتن: با راستي و درستي وارد معامله شويد. تا ميتوانيد سعي کنيد تا اطمينان آنها را به خود جلب کرده و با آنها طرح دوستي بريزيد.

 

2- گروه گرا باشيد و به تصميمات گروه احترام بگذاريد ژاپن کشوري است که واژه ي “ما” به جاي “من” در آن ارزش بسيار بالاتري دارد. آنها قبل از به مرحله ي عمل آوردن هر تصميم مهمي، آن را به بحث مي گذارند. گروه گرايي به جاي فردگرايي در اين کشور رونق دارد. شما نيز قبل از اينکه بتوانيد پيشنهادات خود را مطرح کرده يا به مرحله ي عمل درآوريد، بايد عضو گروه شويد.

 

درس عبرت: موفقيت کاري گروهي است. هيچ کس به تنهايي موفق نخواهد شد. ژاپني ها اين نکته را دريافته اند و براي همه ي آنها اين ضرورت وجود دارد تا به همراه ديگران کار کنند. البته ممکن است روند تصميم گيري کندتر شود، اما در آخر کار همه تصميمات خود را ارائه کرده اند، و صداي همه در تصميم گرفته شده منعکس خواهد شد.

 

طريقه ي وفق يافتن: يکي از راه هاي اصلي در سياست اين است که صداي ديگران را نيز بشنويم. در تجارت غربي معمولاً کار به اين شيوه است که همه ي تصميمات توسط يک رئيس گرفته مي شود و به اين نکته توجه نمي شود که آن رئيس براي تصميم گيري نياز به مشورت و کمک مديران زير دست خود دارد. ژاپني ها اين مسئله را فهميده اند. براي آنها کار گروهي در درجه ي اول اهميت قرار دارد.

شما هم تا زماني که نخواهيد در کار تک روي کنيد و فقط تصميمات خود را به اجرا بگذاريد نزد آنها احترام داريد. تا جايي که مي توانيد بايد بتوانيد با قوانين گروهي آنها خود را سازگار کنيد، فقط در اينصورت است که در تجارت با آنها موفق خواهيد شد.

 

3- رک گو نباشيد برخلاف آمريکايي ها که بسيار رک گو و رو راست هستند، ژاپني ها ترجيح مي دهند که همه ي مسائل را رک و رو راست به آنها نگوييد و آن مطلب را در لفافه و با اشاره مطرح کنيد. همه ي تلاش آنها بر اين است که آن نکته و مطلب باعث آزار و ناراحتي کسي نشود و به کسي بر نخورد.

 

درس عبرت: در فرهنگ تجارت ژاپني اهميت زيادي به ادب و احترام داده مي شود. آنها تلاش مي کنند تا همکاران خودر ا آزرده خاطر نکنند و احترام متقابل را حفظ کنند. طريقه ي وفق يافتن: براي اين منظور بايد سعي کنيد تا قبل از حرف زدن آن را در دهان خود مزه مزه کنيد. براي جواب دادن به کسي عجله نکنيد و مطلب را خوب بررسي کنيد و بعد به زبان بياوريد.

 

4- وقت شناسي نشانه ي احترام است هرچيز که باعث از بين رفتن غرور، شان و اعتبار اجتماعي شود در تجارت و معاملات ژاپني ها بسيار مضر است. براي اين منظور شما بايد همه ي توان خود را به کار گيريد تا اين احترام حفظ شود. يکي از بهترين راه هايي که نشان مي دهد شما براي طرف مقابلتان احترام زيادي قائل هستيد، اين است که سر قرارها به موقع برويد و وقت شناس باشيد.

 

درس عبرت: ژاپني ها اگر ببينند براي وقت آنها ارزش قائل نيستيد، آن را بي احترمي تلقي خواهند کرد. اين نيز يکي ديگر از خصايصي است که شرقي ها برخلاف غربي ها بر آن استوارند.

 

طريقه ي وفق يافتن: وقت شناسي خصيصه اي است که همه ي ما بايد دير يا زود به آن عادت کنيم. از اينرو، بهتر است تا زمان خود را به گونه اي تنظيم کنيد که سر قرار ملاقات هاي مهم خود به موقع برسيد.

 

5- ارائه ي خدمات به مشتري در اولويت است اگر به ژاپن سفر کنيد، از نزديک مشاهده خواهيد کرد که همه ي کارمندان و مسئولان همه ادارات، براي خدمت به شما بسيار مشتاق و داوطلب خواهند بود. احتمالاً از اين مسئله بسيار تعجب خواهيد کرد. ژاپني ها عقيده دارند که رسيدگي به کارهاي ارباب رجوع در اولويت همه ي امور است.

درس عبرت: برخورد خوب با ارباب رجوع، تعهدي است که همه ي ژاپني ها عميقاً در قلب خود احساس مي کنند. با اينکار باعث جلب مشتري مي شوند و آنها را هميشه از خود راضي نگه ميدارند.

طريقه ي وفق يافتن: براي اين منظور بهتر است کمي در برخوردهاي ژاپني ها با مشتريان خود دقت و توجه کنيد. از رفتار آنها کپي کنيد تا بتوانيد مثل آنها موفق شويد.

6- ارتباط تلفي مرتب داشته باشيد در ژاپن ترجيح داده مي شود که به جاي فرستادن نامه، فکس يا ايميل، مستقيقاً تماس گرفته شود. اين به آن دليل است که ارزش قائل شدن براي وقت طرف مقابل بسيار اهميت دارد.

 

درس عبرت: با برقراري تماس مداوم خواهيد توانست رابطه ي بسيار بهتري با آنها برقرار کنيد و اطمينان و احترام آنها را نيز به خود جلب کنيد.

 

طريقه ي وفق يافتن: اکثر ما براي تلفن زدن به هم کمي تنبلي مي کنيم. اين ممکن است به خاطر ضعف ارتباطات کاري ما باشد. شما هم بايد بتوانيد درست مثل ژاپني ها ارتباطات تلفني خود را بيشتر کنيد. اين مکالمات را کمي خصوصي تر کنيد تا علاقه ي خود را براي برقراري ارتباط با طرف مقابل نشان دهيد.

 

7- مهمان نواز باشيد ژاپن هم مثل اکثر کشورهاي آسيايي خصيصه ي هديه دادن را حفظ کرده است. براي ميهمانان خود هديه تهيه کنيد تا بتوانيد از اين طريق حس مهمان نوازي و علاقه ي خود را به آنها نشان دهيد. براي پرداخت صورتحساب تعارف کنيد که اينکار نشانه ي احترام است.

 

درس عبرت: مهمان نوازي در تجارت ژاپني به اين معناست که ارتباطات خصوصي مهمتر از رابطه هاي کاري است.

 

طريقه ي وفق يافتن: با مشتري خود بيش از منبعي براي تجارت رفتار کنيد. اول روي رابطه تمرکز کنيد، و با اينکار تجارت نيز به موفقيت انجام خواهد شد. از فرهنگ هاي تجارت آگاه شويد در اين دنياي چند فرهنگي، شناختن فرهنگ تجارت کشورهاي ديگر باعث مي شود تا در محل کار خود ارزش بيشتري پيدا کنيد. تا مي توانيد با فرهنگ هاي تجارتي مختلف آگاهي پيدا کنيد تا موفقيت شما در معامله با آنها تضمين شود.

  موضوع: جامعه, جهان, روانشناسی | برچسب ها : , ,
   تاريخ:۹۰/۱۱/۴   ساعت:۱۲:۱۱ قبل از ظهر نظر بدهيد

پست هاي مرتبط

نظر شما چیست ؟

    نظر سنجی