يكي از موضوعاتي كه خيلي وقت بود كه ذهن منو به خودش مشغول كرده بود بحث تله پاتي بود و اين كه اصلا تله پاتي چي هست و مگه ممكنه يه نفر بتونه اون چيزي رو كه توي ذهن خودش هست رو به ذهن ديگري منتقل بكنه . راستش خودم الان به اين موضوع اعتقاد پيدا كردم كه همچين چيزي ميشه . در ضمن براي خودم هم بار ها اتفاق افتاده : مثلا يه بار برادرم داشت به چيزي فكر ميكرد و من هم كه كنارش نشسته بودم به طور ناخود آگاه  همون موضوعي كه برادرم بهش فكر مي كرد وارد ذهنم شد و با تعجب ديدم كه برادرم شروع كرد به صحبت در باره همون موضوع !! در باره شما هم حدس ميزنم كه اين اتفاق افتاده باشه پس واجب شد كه پست امروز رو بخونين. تو اين پست روش استفاده از اين ويژگي يا به عبارتي كنترل كردنش براي ارسال تصورات و خواسته هاي ذهني به طور ارادي رو مي نويسم:

تله‌پاتي پديده يا قابليتي است براي برقراري ارتباط بين افراد، كه عمدتاً به صورت غيرقابل كنترل و در شرايط خاص نيز به صورت كنترل شده، به وقوع مي‌پيوندد.
اين پديده، اگرچه در مصاديق روزمره‌ي آن در عين سادگي، موضوعي قابل توجه و جالب به نظر مي‌رسد ولي به جهت امكاناتي كه ايجاد مي‌كند مي‌تواند به عنوان شيوه‌اي خاص و استراتژيك، در دسترسي يافتن به اطلاعات و انتقال آن نيز مورد استفاده قرار گيرد.
اما يكي از نكاتي كه در اين موضوع بسيار حائز اهميت است، وجود اصول و قوانين بنيادين در به‌كارگيري تله‌پاتي به عنوان يك فن و تكنولوژي باطني است. لازم است بدانيم كه وقوع پديده‌هاي مربوط به جهان باطني همچون وقايع اين جهاني، داراي اصول و قوانين خاص خود هستند و پديده‌هاي روحي و باطني نيز اغلب بر اساس همين اصول و قوانين بنيادين و مشترك رخ مي‌دهند. از اين جهت قصد داريم در اين شماره به معرفي برخي از اصول پايه تكنولوژي ارتباط ذهني كه تاكنون شناخته شده است، بپردازيم.
شناخت كامل هر پديده‌اي، به اقتدار درآوردن و كنترل آن را نتيجه مي‌دهد و هر گاه بر چيزی اقتدار پيدا كنيم، قدرت تسلط و تصرف بر آن چيز را مي‌يابيم.(1) در علم تله‌پاتي نيز برخي از مفاهيم و مطالب پايه‌اي وجود دارند كه اطلاع از آنها در تجربه‌ي اين پديده تأثيرگذار است. نتايج تحقيقات در اين زمينه نشان داده است كه با شناخت اصول اوليه ارتباط تله‌پاتيك، شرايط برقراري ارتباط مؤثرتري مهيا مي‌شود. همچنين آگاهي بر مؤلفه‌هاي آن، رهنمون تجربه‌ي آگاهانه تله‌پاتي مي‌گردد و تله‌پاتي را از يك پديده‌ي كنترل نشده به پديده‌اي قابل كنترل تبديل مي‌كند. برخي از اصول بنيادي تكنولوژي تله‌پاتي از اين قرار است:
فاصله: در هر تمرين يا برنامه تله‌پاتيكي بين فرستنده و گيرنده‌ي پيام، فاصله‌اي وجود دارد كه مي‌تواند از چند سانتي‌متر تا چند هزار كيلومتر متفاوت باشد. افراد به همان ميزان از ظرفيت و قابليتي كه در فواصل نزديك كسب مي‌كنند مي‌توانند در فواصل طولاني هم دريافت داشته باشند. بنابراين ميزان فاصله در نحوه و نتيجه‌ي ارتباط تله‌پاتيكي كمترين تأثيري ندارد.
زمان: زمان نيز از مؤلفه‌هایي است كه در ارتباط تله‌پاتيك تأثيرگذار است. مناسب‌ترين زمان براي ارتباطات فكري، ساعات آخر شب و صبح زود است. زماني كه ما بيدار و مشغول فعاليت هستيم، خودآگاه ما فعال است. برعكس هر زمان كه ما در وضعيت سكوت و آرامش، چشمان‌مان را ببنديم، ناخودآگاه ما فعال مي‌شود. در زمان آرامش، كانال‌هايي كه براي فعاليت و كارآيي روحي لازم‌اند، رها و آزاد مي‌شوند و انسان بهتر و بيشتر مي‌تواند با ناخودآگاه خود رابطه برقرار كند.


مبحث امروز يكي از مباحث بسيار جذاب براي خودمه
يكي از موضوعاتي كه خيلي وقت بود كه ذهن منو به خودش مشغول كرده بود بحث تله پاتي بود و اين كه اصلا تله پاتي چي هست و مگه ممكنه يه نفر بتونه اون چيزي رو كه توي ذهن خودش هست رو به ذهن ديگري منتقل بكنه . راستش خودم الان به اين موضوع اعتقاد پيدا كردم كه همچين چيزي ميشه . در ضمن براي خودم هم بار ها اتفاق افتاده : مثلا يه بار برادرم داشت به چيزي فكر ميكرد و من هم كه كنارش نشسته بودم به طور ناخود آگاه  همون موضوعي كه برادرم بهش فكر مي كرد وارد ذهنم شد و با تعجب ديدم كه برادرم شروع كرد به صحبت در باره همون موضوع !! در باره شما هم حدس ميزنم كه اين اتفاق افتاده باشه پس واجب شد كه پست امروز رو بخونين. تو اين پست روش استفاده از اين ويژگي يا به عبارتي كنترل كردنش براي ارسال تصورات و خواسته هاي ذهني به طور ارادي رو مي نويسم:

تله‌پاتي پديده يا قابليتي است براي برقراري ارتباط بين افراد، كه عمدتاً به صورت غيرقابل كنترل و در شرايط خاص نيز به صورت كنترل شده، به وقوع مي‌پيوندد.
اين پديده، اگرچه در مصاديق روزمره‌ي آن در عين سادگي، موضوعي قابل توجه و جالب به نظر مي‌رسد ولي به جهت امكاناتي كه ايجاد مي‌كند مي‌تواند به عنوان شيوه‌اي خاص و استراتژيك، در دسترسي يافتن به اطلاعات و انتقال آن نيز مورد استفاده قرار گيرد.
اما يكي از نكاتي كه در اين موضوع بسيار حائز اهميت است، وجود اصول و قوانين بنيادين در به‌كارگيري تله‌پاتي به عنوان يك فن و تكنولوژي باطني است. لازم است بدانيم كه وقوع پديده‌هاي مربوط به جهان باطني همچون وقايع اين جهاني، داراي اصول و قوانين خاص خود هستند و پديده‌هاي روحي و باطني نيز اغلب بر اساس همين اصول و قوانين بنيادين و مشترك رخ مي‌دهند. از اين جهت قصد داريم در اين شماره به معرفي برخي از اصول پايه تكنولوژي ارتباط ذهني كه تاكنون شناخته شده است، بپردازيم.
شناخت كامل هر پديده‌اي، به اقتدار درآوردن و كنترل آن را نتيجه مي‌دهد و هر گاه بر چيزی اقتدار پيدا كنيم، قدرت تسلط و تصرف بر آن چيز را مي‌يابيم.(1) در علم تله‌پاتي نيز برخي از مفاهيم و مطالب پايه‌اي وجود دارند كه اطلاع از آنها در تجربه‌ي اين پديده تأثيرگذار است. نتايج تحقيقات در اين زمينه نشان داده است كه با شناخت اصول اوليه ارتباط تله‌پاتيك، شرايط برقراري ارتباط مؤثرتري مهيا مي‌شود. همچنين آگاهي بر مؤلفه‌هاي آن، رهنمون تجربه‌ي آگاهانه تله‌پاتي مي‌گردد و تله‌پاتي را از يك پديده‌ي كنترل نشده به پديده‌اي قابل كنترل تبديل مي‌كند. برخي از اصول بنيادي تكنولوژي تله‌پاتي از اين قرار است:
فاصله: در هر تمرين يا برنامه تله‌پاتيكي بين فرستنده و گيرنده‌ي پيام، فاصله‌اي وجود دارد كه مي‌تواند از چند سانتي‌متر تا چند هزار كيلومتر متفاوت باشد. افراد به همان ميزان از ظرفيت و قابليتي كه در فواصل نزديك كسب مي‌كنند مي‌توانند در فواصل طولاني هم دريافت داشته باشند. بنابراين ميزان فاصله در نحوه و نتيجه‌ي ارتباط تله‌پاتيكي كمترين تأثيري ندارد.
زمان: زمان نيز از مؤلفه‌هایي است كه در ارتباط تله‌پاتيك تأثيرگذار است. مناسب‌ترين زمان براي ارتباطات فكري، ساعات آخر شب و صبح زود است. زماني كه ما بيدار و مشغول فعاليت هستيم، خودآگاه ما فعال است. برعكس هر زمان كه ما در وضعيت سكوت و آرامش، چشمان‌مان را ببنديم، ناخودآگاه ما فعال مي‌شود. در زمان آرامش، كانال‌هايي كه براي فعاليت و كارآيي روحي لازم‌اند، رها و آزاد مي‌شوند و انسان بهتر و بيشتر مي‌تواند با ناخودآگاه خود رابطه برقرار كند.
فرستنده: فرستنده‌ي پيام تله‌پاتيك كه به سوژه يا گيرنده، پيام مي‌فرستد بايد لحني داشته باشد كه گويي سوژه خود به اين مطالب فكر كرده و آن را با زبان خويش بيان مي‌دارد. براي مثال اگر هدف اين باشد كه گيرنده‌ي پيام دست راستش را بلند كند، اين پيام يا فرمان به اين صورت صادر مي‌شود: «حالا من دست راستم را بلند مي‌كنم». اگر از ضمير دوم شخص استفاده شود در اين حالت سوژه اطلاعات نادرستي را دريافت مي‌كند كه آن را كاملاً مربوط و مرتبط با خودش نمي‌داند و فكر مي‌كند منظور فرد يا شخص ديگري است.
انگيزه و علاقه: در حالت كلي اگر ما عملي را انجام مي‌دهيم به اين دليل است كه به واسطه‌ي يك احساس يا انگيزه، براي انجام آن كار تشويق يا تحريك شده‌ايم. اين انگيزه ممكن است يك ارزش روحي باشد. پيام تله‌پاتيكي نيز بايستي آنچنان تأثير داشته باشد كه سوژه با شور و شوق درصدد انجام آن برآيد و براي آن انگيزه‌ي قوي و روشني وجود داشته باشد.
تجسم و تصور: انسان، تصاوير و به ويژه سمبل‌ها را بهتر، راحت‌تر و سريع‌تر از كلمات درك و فهم مي‌كند. براي انتقال بهتر پيام‌هاي تله‌پاتيك، به جاي كلمات اغلب از تصوير استفاده مي‌شود؛ مثلاً به جاي كلمه‌ي سگ، سوژه در شرايطي تجسم مي‌شود كه سگي را در ذهنش مجسم مي‌كند.
مشخصات فردي: در ارتباط تله‌پاتيك، جنسيت از اهميت زيادي برخوردار است. بهترين نتايج در شرايطي فراهم مي‌شود كه فرستنده‌ي پيام، مرد و هدف يا گيرنده يك زن باشد. در شرايط عكس نتيجه از آنچه گفته شد كمتر است. اما برخلاف تأثير جنسيت، پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد سن در قدرت و قابليت تله‌پاتي تأثير ندارد.
باور و اعتقاد: بهترين تله‌پات‌ها كساني هستند كه به اين استعداد و هنر آدمي اعتقاد بيشتري دارند. هر قدر فردي در اين زمينه از ايمان و اعتقاد قوي‌تري بهره‌مند باشد به پيشرفت‌هاي بهتري نايل مي‌شود.
شرايط جوي: بر اساس تحقيقات جديدي كه صورت گرفته، نقش شرايط و اختلالات جوي در ميزان قدرت‌ها و قابليت‌هاي روحي به خوبي نشان داده شده است. معمولاً در شرايط نامناسب جوي از انجام تمرينات تله‌پاتيك خودداري مي‌شود. هواي آرام و كمي خنك و يا ابري و كمي باراني بدون رگبار، بهترين زمان براي انجام تمرينات تله‌پاتيك است.
تعدد افراد: براي انجام يك تجربه‌ي تله‌پاتيك حداقل به حضور دو موجود زنده نياز است. در اينجا از دو موجود زنده صحبت شده و نه لزوماً دو سوژه‌ي انساني، زيرا تله‌پاتي بين گياهان و جانوران و يا بين انسان با گياهان و جانوران هم تحقق پي] ]>

  موضوع: متافیزیک | برچسب ها :
   تاريخ:۸۵/۰۹/۹   ساعت:۱۲:۰۰ قبل از ظهر ۱۰ نظر

پست هاي مرتبط

۱۰ دیدگاه برای “" تله پاتی "چیست ؟”

 1. کسری گفت:

  سلام
  مثل این که تازه شروع کردی موضوع وبلاگت چیه؟

 2. عباس گفت:

  كار خوب است اما چه بهتر بود اجازه كپي رايت هم داشت اگر مي شود اين متن را براي من بفرستيد

 3. فرشته گفت:

  مطالب خوبی دارد چرا اجازه ی کپی ورایت رانیمدهید

 4. مطالب خيلي مفيد و جالبه ولي يه عيب گنده داره كه اجازه كپي كردن نداره!
  من مطالب اين رو لازم داشتم ولي موفق نشدم.

 5. ayyub گفت:

  سلام ایوب هستم در زمینه های فوق تخصص دارم

 6. فريد گفت:

  مطالب مفيدي بود خوشحال مي شوم اگر اضافه كنيد به اطلاعاتتان اين مطالب را:
  تله پاتي يك اتفاق ساده الكترونيكي است بر اساس اين قانون ساده كه :هر زمان از يك رسانا يك جريان الكتريكي عبور كند در اطراف آن يك موج الكترومغناطيس منتشر مي شود بنابراين چون تحليل و افكار ما از طريق جريانات الكتريكي در مغز پردازش مي شوند به همان دليل امواج الكترومغناطيس در اطراف مغز ايجاد مي شوند و در اعماق كيهان با سرع بسيار بالا منتشر مي شوند و هر مغز ديگري كه از ابتداي انتشار تا پايان آن با اين موج سينوسي سينك شود بصورت كامل آنرا در يافت مي كند.و مابقي ماجرا. با تقديم احترام فريد.

 7. محیا گفت:

  سلام.مطالب جالبی بود ولی خوشحال میشم اگه کمکم کنید بتونم جواب سوالای دیگمو در این باره پیدا کنم.ممنون

 8. فاطمه گفت:

  من هم با یکی از 12 سال پیش ارتباط ذهنی دارم .این موضوع همیشه خوب نیست .من احساس می کنم سوئ استفاده شده ام

 9. شیدا گفت:

  مطلب عالیه ولی یه سوال میشه با تمرین تله پاتی کاری کنیم که کسی که دوستش داریم عاشق ما بشه؟البته نمیشناسیمش منظور خصوصیات اخلاقی و علائقشه

نظر شما چیست ؟

  نظر سنجی