تغذيه و انرژي مورد نياز بدنآيا مي دانيد اساساً رابطه ميان قند و نيازهاي بدن چگونه است؟ شما براي هرگونه فعاليت (چه جسمي چه ذهني ) نياز به انرژي داريد. اين انرژي از مصرف قند در بدن بوجود مي آيد. قند نيز از مواد غذائي تأمين مي شود.
ميزان نياز به انرژي در افراد مختلف، متفاوت است. هر فرد به تنا‎سب وضعيت خود (سن،وزن،قد،فعاليت بدني) به انرژي نياز دارد.
تحقيقات تاكنون نشان داده است كه افراد ديابتي خوب كنترل، از شادابي و طول عمر بيشتري نسبت به ساير افراد برخودارند. و بر همين اساس نيز متخصصان ديابت معتقدند كه برنامه غذائي اين افراد براي غير ديابتي ها نيز ، تغذيه‎اي صحيح و مطلوب است. به اين ترتيب،هر فرد، چه ديابتي و چه غير ديابتي،
قبل از تنظيم هر نوع برنامه غذائي، لازم است بداند بدنش چه مقدار كالري نياز دارد.

مواد غذائي يا توليد كننده هاي انرژي
غذائي كه براي توليد انرژي مصرف مي كنيم حاوي « كربوهيدراتها (نشاسته ها و قندها)، پروتئين ها و چربي‎ها » است. « ويتامين‎ها و مواد معدني نيز به عنوان تكميل كننده ها استفاده مي شوند.
وقتي از تركيبات غذائي مثلاُ كربوهيدرات ها صحبت مي كنيم، بايد بدانيد در همه غذاها كربوهيدرات ها وجود دارد، اما آنچه بعنوان « ماده غذائي كربوهيدرات دار» از آن نام برده مي شود، ماده غذائي است كه داراي درصد بسيار بالا و قابل توجهي كربوهيدرات است و همينطور پروتئين ها و چربي ها و ساير گروههاي مواد غذائي. مثلاً شير بعنوان ماده غذائي پروتئيني از آن ياد مي شود، در حالي كه 200 سي سي از آن حاوي 10 گرم كربوهيدرات و فقط 7 گرم پروتئين است.
كربوهيدرات‎هامواد نشاسته اي و انواع قندها را بطور كلي « كربوهيدرات ها » مي نامند. موادغذائي حاوي كربوهيدرات را بسادگي مي توان بذهن سپرد. زيرا اكثر آنها از منابع گياهي تهيه مي شوند مثل « نان، برنج، سيب زميني، ماكاراني و ميوه ها » بجز « شير و ماست » كه از منابع حيواني تهيه مي شوند. كربوهيدرات ها مهمترين منابع انرژي هستند. در اين ميان، آنچه يك ديابتي بايد بداند آن است كه فقط كربو هيدرات ها قند خون را بالا مي برند، اما ايت امر نبايد به حذف يا كاهش ميزان مواد كربوهيدرات‌دار از برنامه غذائي منجر شود. زيرا بدن به اين مواد نيازمند است و اين مواد بايد به ميزان حساب شده اي بين كليه وعده هاي غذائي تقسيم و مصرف شود.
مواد غذائي كربوهيدرات دار خود به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:
1. موادغذائي كربوهيدرات دار « آزاد »
2. مواد غذائي حاوي كربو هيدرات فراوان


تغذيه و انرژي مورد نياز بدنآيا مي دانيد اساساً رابطه ميان قند و نيازهاي بدن چگونه است؟ شما براي هرگونه فعاليت (چه جسمي چه ذهني ) نياز به انرژي داريد. اين انرژي از مصرف قند در بدن بوجود مي آيد. قند نيز از مواد غذائي تأمين مي شود.
ميزان نياز به انرژي در افراد مختلف، متفاوت است. هر فرد به تنا‎سب وضعيت خود (سن،وزن،قد،فعاليت بدني) به انرژي نياز دارد.
تحقيقات تاكنون نشان داده است كه افراد ديابتي خوب كنترل، از شادابي و طول عمر بيشتري نسبت به ساير افراد برخودارند. و بر همين اساس نيز متخصصان ديابت معتقدند كه برنامه غذائي اين افراد براي غير ديابتي ها نيز ، تغذيه‎اي صحيح و مطلوب است. به اين ترتيب،هر فرد، چه ديابتي و چه غير ديابتي،
قبل از تنظيم هر نوع برنامه غذائي، لازم است بداند بدنش چه مقدار كالري نياز دارد.

مواد غذائي يا توليد كننده هاي انرژي
غذائي كه براي توليد انرژي مصرف مي كنيم حاوي « كربوهيدراتها (نشاسته ها و قندها)، پروتئين ها و چربي‎ها » است. « ويتامين‎ها و مواد معدني نيز به عنوان تكميل كننده ها استفاده مي شوند.
وقتي از تركيبات غذائي مثلاُ كربوهيدرات ها صحبت مي كنيم، بايد بدانيد در همه غذاها كربوهيدرات ها وجود دارد، اما آنچه بعنوان « ماده غذائي كربوهيدرات دار» از آن نام برده مي شود، ماده غذائي است كه داراي درصد بسيار بالا و قابل توجهي كربوهيدرات است و همينطور پروتئين ها و چربي ها و ساير گروههاي مواد غذائي. مثلاً شير بعنوان ماده غذائي پروتئيني از آن ياد مي شود، در حالي كه 200 سي سي از آن حاوي 10 گرم كربوهيدرات و فقط 7 گرم پروتئين است.
كربوهيدرات‎هامواد نشاسته اي و انواع قندها را بطور كلي « كربوهيدرات ها » مي نامند. موادغذائي حاوي كربوهيدرات را بسادگي مي توان بذهن سپرد. زيرا اكثر آنها از منابع گياهي تهيه مي شوند مثل « نان، برنج، سيب زميني، ماكاراني و ميوه ها » بجز « شير و ماست » كه از منابع حيواني تهيه مي شوند. كربوهيدرات ها مهمترين منابع انرژي هستند. در اين ميان، آنچه يك ديابتي بايد بداند آن است كه فقط كربو هيدرات ها قند خون را بالا مي برند، اما ايت امر نبايد به حذف يا كاهش ميزان مواد كربوهيدرات‌دار از برنامه غذائي منجر شود. زيرا بدن به اين مواد نيازمند است و اين مواد بايد به ميزان حساب شده اي بين كليه وعده هاي غذائي تقسيم و مصرف شود.
مواد غذائي كربوهيدرات دار خود به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:
1. موادغذائي كربوهيدرات دار « آزاد »
2. مواد غذائي حاوي كربو هيدرات فراوان

موادغذائي كربوهيدرات دار « آزاد » :
بسياري از مواد غذائي كربوهيدرات دار را شما مي توانيد بدون حساب كردن ميل كنيد زيرا قند خون را يا به ميزان كم افزايش مي دهند و يا اصلاً افزايش نمي دهند. اين مواد را مي توانيد « آزادانه » ميل كنيد. « انواع سبزيجات » در اين گروه قرار دارند و به اندازه معمول مي توانند استفاده شوند. سبزيجات مثل:« گل كلم، قارچ، انواع كاهو، خيار، شلغم، ترب، مارچوبه، انواع كلم، بادمجان، كدو، لوبيا سبز، گوجه فرنگي، زيتون سبز، جعفري، اسفناج، تره، ريحان، تربچه و برگش، كرفس، ريواس، كنگر و … »
فقط سيب زميني و بلال قند خون را به وضوح افزايش مي دهند و بايد حساب شده ميل شوند.
« خشكبار » (پسته، گردو، فندق و … ) با وجود اينكه مقدار زيادي كربوهيدرات دارند اما نيازي به محايبه ندارند زيرا داراي چربي فراوان هستند و در نتيجه به آهستگي در دستگاه گوارش هضم مي شوند و ميزان قند خون را به كندي بالا مي برند.
« حبوبات » داراي كربوهيدرات هاي فراواني هستند ولي قند خون را آنچنان افزايش نمي دهند و به همين دليل توصيه ما اين است :

 « حبوبات در صورتيكه به مقدار كم همراه با غذا ميل شوند نيازي به محايبه ندارند اما اگر بعنوان وعده غذائي «مانند عدسي» ميل گردند، بايد حساب شده ميل شوند. »

مواد غذائي حاوي كربو هيدرات فراوان :
مواد غذائي حاوي كربو هيدرات فراوان (سيب زميني ، نان ، برنج و ماكاراني كه داراي نشاسته هستند.) بايد حساب شده ميل شوند. نشاسته در دستگاه گوارش، كاملاً به گلوكز تجزيه مي شود، به همين دليل ميزان قند خون را بشدت افزايش مي دهد. بعضي از كربوهيدرات ها پس از ورود به دستگاه گوارش و تجزيه شدن، تنها بخشي از آن به گلوكز تبديل مي شود.
ميوه ها داراي مقدار فراواني قند ميوه (فروكتوز) هستند كه ميزان قند خون را (برخلاف‎‎گلوكز) بشدت افزايش نميدهند. تنها نيمي از قند موجود در شير از گلوكز تشكيل شده است، به همين دليل اثر فراواني روي قند خون ندارد.

آيا مي توان مقدار يسيار كمي شكر بعنوان چاشني ميل كرد؟
واضح است كه اصولاً مصرف شكر در برنامه غذائي شما جائي ندارد. اما در مقابل غذاهائي كه با شكر تهيه مي شوند (مانند بستني) چه بايد كرد؟
اگر يك ديابتي قبل از هر وعده غذائي انسولين تزريق كند، يعني تحت روش درماني تزريقات مكرر قرار دارد، و به اين ترتيب براي وعده غذائي خود به اندازه كافي انسولين در جريان خون خود دارد و مي تواند گاهي به عنوان دسر ميل كند. البته بايد بستني را جزء وعده غذائي خود حساب كند.
بتازگي ديده شده است كه ديابتي هايي كه آموزش كافي ديده اند و بطور پيگير و مرتب در طول روز ميزان قند خون را اندازه گيري مي كنند و مقدار انسولين خود را بطور صحيح تطبيق مي نمايند، مي توانند كمي شكر و يا به مقدار كم از غذاهايي كه با شكر تهيه مي شوند، ميل كنند. البته تنها در صورت آموختن « اندازه گيري كربوهيدراتها » آن، هيچ گونه مسئله اي براي ديابتي ها بوجود نمي آيد.
البته ديابتي ها نبايد به اندازه غيرديابتي ها شكر ميل كنند. حتي براي غير ديابتي ها نيز مصرف كمتر شكر، سالمتر است زيرا به اين وسيله از چاقي پيشگيري مي شود و دندانهاي سالمتري نيز خواهند داشت.

 

پروتئين‎ها
اين گروه از مواد غذائي بيشتر براي رشد و ترميم ساختمان ارگانهاي بدن مصرف مي شود. مواد پروتئيني اگرچه براي توليد انرژي مصرف مي شوند اما جزء عمده‎ترين منابع انرژي نيستند. مواد پروتئيني، اگر در حد معمول مصرف شوند، نيازي به محاسبه شدن ندارند.در كودكان و نوجوانن ديابتي بايد به اين نكته توجه شود كه غذاي روزانه آنها به اندازه كافي پروتئين همراه داشته باشد. يك كودك بايد همواره رشد كند و به اين ترتيب به مواد پروتئيني نياز دارد. بنابراين در برنامه غذائي كودك، بايد «پنير، شير، گوشت و تخم مرغ» وجود داشته باشد. پروتئين ها به دو دسته حيواني و گياهي تقسيم مي شوند و در مواد غذائي زير وجود دارند.
پروتئينهاي حيواني : گوشت ، ماهي ، مرغ ، تخم مرغ
پروتئينهاي گياهي : بادام زميني ، حبوبات ، سويا

آيا مي توانم كره بخورم؟
در صورتي كه وزنتان مناسب باشد و نيازي به كاهش وزن نداشته باشيد، احتياجي نيست مقدار چربي را كه در طول روز مصرف مي كنيد، محاسبه كنيد. اما اگر چاق هستيد بايد چربي يا غذاهاي چرب كمتري مصرف كنيد. 1 گرم چربي نسبت به يك گرم پروتئين يا 1 گرم كربوهيدرات، بيش از 2 برابر كالري دارد. در صورتي كه ديابت شما از حالت مطلوب برخوردار و مقادير چربي خون، در حد طبيعي باشد، بنابراين شما هم مي توانيد مانند ساير افراد جامعه در هنگام صرف صبحانه، درحد معمول از كره استفاده كنيد.البته نظرات مختلف است ، بعضي از محققان معتقدند استفاده از چربي گياهي كه بيشتر داراي اسيدهاي چرب غير اشباع شده است، ارجع مي باشد.

مراقب چربيهاي مخفي باشيد!
بيش از نيمي از چربيهايي كه همراه با غذا مصرف مي كنيم از موادي تشكيل شده اند كه داراي چربي مخفي هستند و در اين مورد بايد به مواد غذايي مانند پنير، تخم مرغ ، كالباس،.. كه در برنامه غذايي است توجه كنيم. ما اگر مواد غذايي حاوي چربي كم را انتخاب كنيم ، دو فايده دارد:
1. كمتر كالري مصرف مي كنيم.
2. پروتئين با كيفيت بالا مصرف مي كنيم.
هنگام استفاده از مواد غذايي حاوي چربيهاي قابل روئت، بهتر است تا حد ممكن از غذاهاي داراي چربيهاي گياهي استفاده كنيم.

نسبتهاي تركيبات مواد غذايي
براساس آخرين يافته هاي متخصصان تغذيه، نسبتهاي تركيبات مواد غذايي كه مي خوريم،‌ بايد مطابق زير باشد :
كربوهيدراتها ( مواد نشاسته اي يا قندها ) : 50 تا 60 درصد مقدار غذاي مصرفي در يك روز
پروتئينها ( مواد گوشتي ) : 15 تا 20 درصد مقدار غذاي مصرفي در يك روز
چربيها : تا 30 درصد مقدار غذاي مصرفي در يك روز
به اين ترتيب نه تنها يك ديابتي بلكه هر فرد غيرديابتي نيز بايد بداند غذايي را كه مي خواهد ميل كند، حدوداً حاوي چه مقدار كربوهيدرات، پروتئين و چربي است. اگر انواع مواد غذايي در حد تعادل ميل شود، هيچ عارضه و مشكلي پيش نخواهد آمد. اما مشكلات از آنجا آغاز مي شود كه به « مرز تعادل در مصرف مواد غذايي » بي توجهي كنيم يعني مثلاً هنگامي كه مي گوئيم كودكان در مصرف چربي محدوديت ندارند، عده‎اي تصور مي كنند كه مثلاً خوردن يك قالب كره هنگام صبحانه مجاز است، درحاليكه اين شيوه خوردن، چه براي يك ديابتي و چه براي يك غيرديابتي، دور شدن از مرز تعادل است.
در مورد سن و كالري مورد نياز بدن بايد متذكر شد كه بعد از 18 سالگي مقدار كالري مورد نياز نيز كاهش مي يابد، يعيني مقدار غذا را بايد كم كرد. ولي متأسفانه بسياري از افراد در سنيني بالا، پراشتهاتر غذا ميل مي كنند كه بايد اين تمايل خود را تحت كنترل درآورند. اما كودكان و نوجوانان اين محدوديت را ندارند، يعني با رعايت نسبتهاي لازم مي توانند انواع مواد غذايي را ميل كنند.

واحد كربوهيدرات (واحد جانشيني)
چه كسي مايل است در تمام طول عمر خود، ظهرها بعنوان ناهار هميشه برنج بخورد؟ غذاي خوب خوردن لذت‎بخش است. بندرت كسي پيدا مي شود كه تنوع غذا را دوست نداشته باشد. بنابراين اگر مايل هستيد كه تنوع غذايي داشته باشيد بايد آمورش ببينيد و ياد بگيريد كه چگونه مواد غذاي حاوي كربوهيدرات را جانشين يكديگر كنيد تا به اين وسيله ميزان قند خون شما با توجه به مقدار انسوليني كه تزريق كرده ايد،‌ نه افزايش و نه كاهش داشته باشد.
براي آنكه بتوانيد ساده تر مواد غذايي را جانشين كنيد،‌بايد واحدي براي كربوهيدراها در نظر داشته باشيد :« واحد كربوهيدرات برابر است با 10 گرم كربوهيدرات، بدون محاسبه مواد فيبردار»
براي مثال دو قاشق غذا خوري برنج برابر است با يك واحد كربوهيدرات و …
سرعت و افزايش اندازه قند خون بعد از غذا تنها به مقدار كربوهيدرات موجود در مواد غذائي ميل شده بستگي ندارد بلكه به ميزان فيبر و چربي در اين مواد بستگي دارد. فيبر و چربي آهسته تر ميزان قند خون را افزايش مي دهند.
مهمترين مسئله در مورد قند خون اين است كه مواد غذائي به چه سرعتي از معده وارد روده مي شوند. براي مثال «آب سيب» خيلي سريعتر از همان مقدار سيب قند خون را بالا مي برد. سيب زميني پخته يا پوره ، قند خون را سريعتر از سيب زميني سرخ كرده افزايش مي دهد زيرا همراه سيب زميني سرخ شده چربي وجود دارد. اينكه انسان به چه سرعتي غذا ميل مي كند نيز روي افزايش قند خون تأثير مي گذارد.
مواد شيرين كننده و جانشين قند
اگر شما قادر نيستيد چاي خود را بدون قند بنوشيد براي مثال مي توانيد از مواد شيرين كننده استفاده كنيد. شيرين كننده هاي موجود نه داراي موادگلوسيدي يا قندي هستند و در بدن حساسيت يا آلرژي توليد مي كنند. موادشيرين كننده بصورت مايع يا قرص يافت مي شوند. آن دسته از مواد شيرين كننده كه بصورت قرص هستند، حاوي «ساخارين» يا «سيكلامات» مي باشند. «آسپارتام» يك نوع ماده قندي است كه از مواد پروتئيني داراي « فنيل آلانين» ساخته شده است.
استفاده از مواد شيميايي بصورت معمول ، براي سلامتي ضرري ندارد. «سوربيتول» و «فروكتوز» ، هردو شكر هستند و بعنوان جانشين قند استفاده مي شوند و در صورت استفاده از حد معمول ، اين نوع قندها ميزان قند خون را به مقدار كم افزايش مي دهند. به همين دليل براي تهيه بسياري از مواد غذايي ديابتي ها از آنها استفاده مي شود. ميزان كالري قندهاي جانشين به همان ميزان قند معمولي است، بنابراين اگر مي خواهيد لاغر شويد بايد به اين مسئله توجه كنيد.

نمك مضر است!
بدن انسان، روزانه فقط به 1 تا 3 گرم سديم به شكل نمك نياز دارد. اما متاسفانه امروزه اين ماده تا 15 گرم در روز نيز مصرف مي شود. چرا كه اغلب غذاها ،خواه‎ناخواه، داراي مقادير بسياري نمك (نمك مخفي) هستند . به همين دليل انسان بايد از مصرف غذاهاي اضافي خودداري كد.

نكته هاي اساسي در مورد يك تغذيه سالم و معقول
1. در غذاي خود تنوع ايجاد كنيد زيرا تغذيه متنوع، هم سالم و هم لذت بخش است.
2. غذاي خود را در شش وعده ميل كنيد.
3. به مقدار فراواني نوشيدني بنوشيد اما توجه داشته باشيد كه از مصرف نوشيدنيهاي شيرين (نوشابه،شربت،… ) خودداري كنيد.
البته اين نوشيدني براي افراد معمولي هم مفيد نيستند.
4. مصرف شيرينيجات را محدود كنيد.
5. بهتر است كه از گوشتهاي كم چربي ،مرغ،ماهي،تخم مرغ،لبنيات و پنير،به مقدار بيشتري در وعده هاي مختلف غذائي استفاده كنيد.
6. سعي كنيد به اندازه كافي مواد غذائي فيبردار (سبزيجات، سالاد، ميوه جات،… ) در برنامه غذائي خود داشته باشيد.
7. مصرف چربي ها را محدود كنيد.(چربي هاي مخفي را در نظر داشته باشيد.)سعي كنيد بيشتر از چربيهاي گياهي استفاده كنيد.
8. نمك كمتر مصرف كنيد.
9. تا حد ممكن غذاها را طوري بپزيد كه ويتامين هاي آن از بين نروند. بهتر است از غذاهاي سرخ كرده بپرهيزيد و در صورت پختن، آب آن را نيز دور نريزيد و از آن استفاده كنيد.
10.هميشه به كيفيت مواد غذائي و تازه بودن آنها توجه داشته باشيد.

هدف از تغذيه صحيح در ديابت
1. حفظ ميزان قند خون در حد طبيعي (براي پيشگيري از نوسانات قند خون يعني هيپوگليسمي)
2. حفظ ليپيدهاي خون در حد طبيعي (براي پيشگيري از سكته هاي قلبي )
3. تنظيم برنامه غذائي با ميزان انرژي مناسب براي تامين نيازهاي تغذيه اي و حفظ و نگهداري وزن بدن در حد مطلوب و تنظيم و ترتيب زمان مصرف وعده ها و ميان وعده ها و تركيب مواد غذائي مصرفي براي جلوگيري از تغييرات گلوكز خون ، به ويژه در افرادي كه نياز به انسولين يا قند خون دارند.
4. تأئيد رشد كافي در كودكان و كفايت تغذيه اي در زنان باردار و شيرده مبتلا به ديابت

هيپوگليسمي
هيپوگليسمي يا كاهش غيرطبيعي خون، زماني است كه مقدار قند خون به طور طبيعي كاهش يافته باشد. هنگام هيپوگليسمي علائم زير مي تواند به طور ناگهاني پديدار شود.
ــ ارزش و بي‎ثباتي ــ گرسنگي
ــ ريزش عرق ــ سر‏‎درد
ــ سستي زانوها ــ اختلال بينائي
ــ اختلال تفكر ــ تپش قلب
ــ رنگ پريدگي ــ تحريك پذيري اختلال حواس
ــ احساس عصبانيت
تمام علائم هيپوگليسمي در يك زمان ظاهر نمي شود، در صورت ترديد حتماً قند خون كنترل شود. وجود انسولين زياد در خون نشان دهنده كاهش قند خون است.
اگر شما هيپوگليسمي را بموقع و بگونه اي صحيح درمان نكنيد، وضعيت خظرناكي براي شما بوجود مي آيد. در اين زمان به اندازه كافي قند به مغز نمي رسد، و در نتيجه اختلال حواس و عدم شناسائي زمان و مكان مي گرديد و در نتيجه اغماء و بيهوشي حاصل خواهد شد. هميشه زماني كه دچار هيپوگليسمي شديد، بايد علت آن را جستجو كنيد. تمام مواردي كه سبب كاهش قند خون مي شود مي تواند علت هيپوگليسمي باشد:
ـ انسولين، براي مثال تزريق تصادفي انسولين بمقدار زياد
ـ فعاليت جسماني يا ورزش بدون برنامه
ـ كم خوردن و يا تأخير وعده غذائي

هيپوگليسمي را فوراً درمان كنيد !
اگر پس از بررسي دقيق علت هيپوگليسمي را نيافتند و عليرغم تزريق معمولي انسولين، به اين عارضه دچار شديد، حتماً به پزشك معالج خود مراجعه كنيد.
« هيپوگليسمي خفيف»، در صورتي كه به موقع درمان شود هيچ گونه عارضه‎اي برجاي نخواهد گذاشت. در افراد ديابتي كه ميزان قند خون آنان در حد نزديك به طبيعي كنترل شود، احتمال حدود 2 بار هيپوگليسمي خفيف در طول هفته وجود دارد. از هيپوگليسمي شديد كه همراه با بيهوشي ونهايتاً تشنج مي باشد، بايد در اسرع وقت درمان شود. بنابراين اگر متوجه اولين نشانه هاي هيپوگليسمي شديد فوراً درمان را شروع كنيد. اگر مطمئن نيستيد قند خون را اندازه گيري كنيد !
« هيپوگليسمي را ساده نگيريد و با خود گمان نكنيد مسئله مهمي نيست و تا ساعتي ديگر كه وقت غذا خوردن است مي توانم صبر كنم.»
هميشه هيپوگليسمي را در اسرع وقت درمان كنيد.

هنگام هيپوگليسمي چه بايد كرد؟
در صورت بروز اولين نشانه‎هاي هيپوگليسمي اگر هنوز در وضعيتي هستيد كه مي توانيد قند خون را كنترل نمائيد، براي اطمينان سريعاً ميزان قند خون خود را اندازه‎گيري كنيد
هنگام هيپوگليسمي،تمام موادغذائي‎ممنوع،براي شما مفيد خواهد بود. مانند: «قند،شكر،نوشابه،آبنبات،…»
براي درمان هيپوگليسمي خفيف كافيست فوراً 200 سي‎سي آبميوه يا نوشابه (تقريباً يك ليوان ) و يا 6 تا 8 حبه قند ميل كنيد. كمي تأمل و استراحت كنيد زيرا در عرض چند دقيقه علائم هيپوگليسمي برطرف خواهد شد.
اگر هنگام شب به هيپوگليسمي دچار شديد بايد به غير از اجراي موارد فوق مقداري غذا نيز ميل كنيد، تا به اين ترتيب از هيپوگليسمي در هنگام خواب جلوگيري كنيد.
هيپوگليسمي شديد
اگر يك ديابتي كه توسط انسولين درمان مي شود بطور ناگهاني بيهوش شد، به احتمال زياد وي به « هيپوگليسمي شديد » دچار شده است، در اين صورت بايد فوراً درمان را شروع نمود. در اين هنگام بايد:
1. براي بازنگه‎داشتن راه‎هاي تنفسي، اگر مواد غذائي در دهان وجود دارد آن را خارج كنيد
2. اگر ديابتي ديگر نتواند حركت كند ان را به پهلو قرار دهيد.
3. گلوكز غليظ شده تزريق كنيد. (البته توسط پزشك)
اگر ديابتي پس از تزريق بهوش آمد، بايد حتماً آبميوه شيرين يا آب‎قند ميل نمايد و سپس مقداري غذا بخورد.تا بدين وسيله از هيپوگليسمي مجدد جلوگيري شود.
در صورتي كه ديابتي 10 دقيقه پس از تزريق آمپول گلوكاگن بهوش نيامد بايد فوراً به نزديكترين درمانگاه اورژانس رسانيده شود. بايد توجه داشت به ديابتي كه بيهوش يا در حال اغماء است نبايد مايعات خورانيده شود. اگر ديابتي امكان تزريق گلوكز را ندارد و دچار «هيپوگليسمي شديد» (اغماء) شده است، بايد فوراً به درمانگاه اورژانس رسانيده شود.

  موضوع: پزشکی, تغذیه | برچسب ها : ,
   تاريخ:۸۷/۰۱/۸   ساعت:۱۱:۵۴ قبل از ظهر ۱ نظر

پست هاي مرتبط

یک دیدگاه برای “تغذیه درمانی دیابت”

 1. اشکان گفت:

  باسلام خدمت شما دوست عزیز
  من بیماری دیابت دارم اگر امکان دارد واضح تر بنویسید برای اینکه قند خون من زود پائین بیاید و خیلی هم بالا نرود از چه چیزهایی استفاده کنم.
  وبلاگتان واقعا خوب است خیلی ممنونم.
  اگر خواستید به منم سر بزنید خوشحال خواهم شد.

نظر شما چیست ؟

  نظر سنجی