با آنكه دو نيمكره مغز عملكرد يكپارچه اي دارند و در همكاري تنگاتنگي با يكديگر مي باشند . اما از جنبه هاي گوناگون با يكديگر تفاوت دارند . افراد نيز از نظر آن كه كدام نيمكره مغزشان بر افكار و پردازش اطلاعات مغزشان سيطره دارد با يكديگر تفاوت دارند اكنون به تفاوتهاي دو نيمكره مغز مي پردازيم :

نيمكره راست

§   ديداري ـ تمركز بر تصاوير و الگوها

§   درك مستقيم و شهودي ـ پيروي از احساسات

§   حافظه تصويري ـ توسط يادداشت ويا ترسيم موضوعات مي توان آنها را به خاطر سپرد.

§   پردازش افكار بطور همزمان صورت مي گيرد .

§   اطلاعات را به يكديگر ارتباط مي دهد .

§   ابتدا به كليات و سپس به جزييات مي پردازد .

§   سازمان نيافته مي باشد .

§   تداعي آزاد دارد .

§   بسيار در جستجوي استدلال بوده و به دنبال علل قوانين مي باشد .

§   فاقد حس زمان مي باشد .

§   در تلفظ ويافتن واژه ها مشكل دارد .

§   در الويت بندي مشكل دارد . تكانشي و بدون انديشه اقدام به كاري مي كند .

§   هنگام صحبت كردن دستان خود را حركت مي دهد .

§   به چگونگي بيان سخني توجه مي كند و نه به مضمون آن .

نيمكره چپ :

§   شفاهي ـ تمركز بر واژه ها ، نماد ها و ارقام

§   تحليل گر ـ پيروي از منطق .

§   براي بخاطر آوردن از واژه ها سود مي برد ـ اسامي را بجاي چهره ها بخاطر مي سپارد .

§   پردازش افكار بطور متوالي و ترتيبي صورت مي گيرد ـ مرحله به مرحله

§   استنتاج منطقي از اطلاعات به عمل مي آورد .

§   ابتدا جزييات را بررسي كرده و سپس به كليات دست مي يابد .

§   بسيار سازمان يافته مي باشد .

§   علاقه مند به تهيه فهرست و برنامه ريزي

§   معمولا بدون تحليل و كوركورانه از قوانين تبعيت مي كند .

§   در پيگيري و حفظ زمان كار آمد است .

§   تلفظات و فرمولهاي رياضي به سهولت به خاطر سپرده مي گردند .

§   از مشاهده اشيا لذت مي برد .

§   از پيش برنامه ريزي مي كند .

§   هنگام سخن گفتن به ندرت از اشارات و حركات دست استفاده مي كند .

§   به مضمون سخن توجه مي كند و نه به چگونگي بيان آن .

تفاوتهاي مغز زنان و مردان :

§   سلولهاي مغزي در مردان 4% بيشتر از زنان مي باشد . مغز مردان 100 گرم سنگين تر از مغز زنان مي باشد .

§   ارتباطات ميان سلولهاي مغزي در زنان بيشتر از مردان مي باشد .

§   انتقال اطلاعات ميان دو نيمكره مغز در زنان با سرعت بيشتري انجام مي گيرد.

§   زنان تقريبا به هر دو نيمكره مغزشان دسترسي دارند اما مردان عمدتا از نيمكره چپ مغزشان استفاده مي كنند .

§   طول نخاع در مردان اندكي طويل تر از زنان مي باشد .

 

  موضوع: علمی |
   تاريخ:۸۶/۰۳/۳   ساعت:۴:۲۱ قبل از ظهر ۱ نظر

پست هاي مرتبط

یک دیدگاه برای “تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز”

  1. نفیسه گفت:

    بهتره در مورد تفاوت تعداد سلول ها بیشتر مطالعه کنید چون تعداد سلول های زنان بیشتر است که حس های قوی تر زنان (حس هایی مثل چشایی یا بوییایی) از همین موضوع ناشی می شود

نظر شما چیست ؟

    نظر سنجی