کابـوس رویای ترسناک و طولانی است که شخـص هراسان از آن بـیـدار می شود . کابـوس ها همیشه در خلال خواب REM و در اواخر شب پـدیـد می آیـنـد ، بـرخی از افـراد در تمام طول عمـر دچار کابوس های مکرر هستنـد ، بـرخی نـیـز بیشتـر در مـواقـع استــرس و بـیـماری دچار کابـوس می شوند .

درمان : بیـدارکردن فردی که در حال کابوس دیدن است ، مشکلی ایجاد نمی کنـد و علاوه بـر آن می توان از روش دارو درمانی استفاده کرد .

اختلال وحشت خواب عبارت است از بـرخاستـن از خواب در ۳/۱ اول شـب در حیـن خواب NREM عمیـق (۳ و ۴) . وحشت خواب تقریبـا همیشه با گریه یا فریادی گوشخراش و همراه با تظاهرات رفـتـاری ، اضطراب شدیـد تا حد حمله پانیـک آغاز می شود . بـه طور مشخـص ، بـیـمار با حالتـی وحشت زده در بستر می نشیند ، جیغ بلندی می کشد ، گاهی بلافاصله بیدار شده و احساس وحشت شدیدی به او دست می دهد . بیمار ممکن است در حالتی از اختلال جهت یابی بـیـدار بماند ولی اغلب به خواب می رود و دوره مزبور را فراموش می کند .

درمان : وقتی فرکانس حملات کم است ، درمان خاصی لازم نیست ، دارو درمانی و برطرف کردن استرس های خانوادگی و محیطی نیز استفاده می شود . راه رفتن در خواب یا خوابگردی شامل یک رشته رفتارهای پیچیده است که در ۳/۱ اول شب و در خلال خـواب NREM عمـیـق (مراحل ۳ و ۴) شـروع می شونـد و اغلب بـه تـرک بستـر و راه رفـتـن می انجامد که بدون هشیاری کامل و خاطره بعدی از این دوره است . درمان : بـیـمار را می توان در حین خوابگردی بدون هیچ گونه عارضه سویی بیدار کرد ، باید اشیاء خطرناک از محیط زندگی بیمار دور شوند و دارو درمانی از دیگر روش های مورد استفاده است .

iranew
iranew@gmail.com

One thought on “کابوس ، اختلال وحشت و راه رفتن در خواب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *