علم گرافولوژی که تجزیه و تحلیل ویژگی‌های دست نوشته‌ها شامل شکل حاشیه‌های سفید
صفحه، فاصله بین سطرها، کجی سطرها، کجی کلمات، زاویه کشیدگی، حروف به بالا و پایین،
تیزی گوشه‌ها در حروف، میزان درشت نویسی، فشردگی متن، سرعت و نظم در نوشتن
می‌پردازد، به شناسایی شخصیت افراد مختلف کمک می‌کند.

از علم گرافولوژی در گزینش متقاضیان استخدام، تشخیص اختلالات روانی و معالجه
بیماران روانی، تشخیص هویت و یا تعیین جعلی بودن اسناد و مدارک دستنویس استفاده
می‌شود که بسیاری از ایده‌های آن قابل تعمیم به زبان فارسی است.

بر این اساس در بررسی ویژگی‌های دست نوشته در گرافولوژی حاشیه بزرگ و مساوی از دو
طرف نشان دهنده روحیه تابع قانون و مدیر خوب، متن با کشیدگی از همه طرف و منسبط
نشان دهنده فردی صادق و قابل اعتماد، متن با کلمات درشت بیانگر روحیه‌ای بیانگرا و
متن با کلمات ریز بیانگر روحیه درون گرا، متن با سطرهای نزدیک به هم، متعلق به فردی
تنگ نظر و دارای روحیه جمع آوری، متن با سطرهای دور از هم نشانگر فردی دارای قدرت
تصمیم گیری در شرایط مختلف، میزان نزدیکی کلمات به هم نشان دهنده میزان نزدیکی فرد
با محیط اطراف، متن با خطوط رو به بالا بیانگر روحیه خوش بینی و خطوط روبه پایین
متعلق به فردی بد بین ، متن با کشیدگی بالایی و پایینی بیشتر از کشیدگی عرضی نشانگر
فردی با عقاید ارزشمند، و در صورت کشیدگی عرضی بیشتر بیانگر فردی از خود راضی،
زاویه کشیدگی عمودی حروف (نسبت به راستای افقی و در جهت مثلثاتی ) بزرگتر از ۱۰۰
درجه بیانگر فردی گرم و زودجوش و کوچکتر از ۷۰ درجه فردی بدبین و کم رو را نشان
می‌دهد.

iranew
iranew@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *