روزگار عجیبی است هر گوشه ، در هر خیابان یا بین دوستان را که نگاه می‌کنی درباره
این کلمه می‌شنوی مخصوصا بین کسانی که ادعای متال‌بازی و گوش دادن به موسیقی متال
به خصوص سبک بلک‌متال را یدک می‌کشند.
چیزی که الان در جامعه مشاهده می‌شود باب
شدن شیطان پرستی و انداختن پنتاگرام در گردن است.
بلک‌متال Darkthrone ، مرلین
مانسن ( مریلین مانسن )، نیرو انا ، آنتون لاوی، کلیسای شیطان ، satanic bible ،
آدم خواری ، skull-n-bone …. احتمالا دست کم یکی از این کلمات را تاکنون شنیده‌ و
آدم های زیادی را هم دیده‌اید که خودشان را طرفدار این نامها و گروهها
می‌دانند.
شیطان پرستی

موسیقی های آنها را گوش می‌دهند ، گاه‌ لباس‌های عجیب و غریب
می‌پوشند، نشانه های خاصی دارند و به قول خودشان تیریپ خفن می زنند!
از اینها که
بگذریم حتما زیاد هم شنیده‌اید که در فلان کشور یک عده شیطان پرست یک آدم را تیکه
تیکه کردند یا خوردند یا فلان جنایت را انجام دادند. در این شرایط بر خود واجب دیدم
مطلبی در این زمینه برای آگاهی بیشتر جوانان عزیزمان تهیه کنم:

شیطـان‌پرستـی به چه معنـاست؟
شیطان پرستی به معنی پرستش
شیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قوی تر و موثرتر از نیروهای خوب دنیوی
همچون خداست.
در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین،
قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی را
که به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود قانونمند می‌کند.
در شیطان پرستی، غیر از
استفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح های
پلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنای شیطان
پرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است.
به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطان پرستی در
نظر افراد وجود دارد:

تعریف اول : هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریف شده در دین
مسیحیت که عاری از مفاهیم غیرطبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یا یک شیطان انتزاعی)
به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند که معمولا از آن به عنوان الهه
سیاه نیز یاد می‌کنند و منتسب به طبیعت حقیقی انسان می‌نامند.

تعریف دوم : گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را با
خصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. این تعریف معمولاً توسط
بنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف بسیاری از
گروه‌ها را شیطان پرست می‌نامند.

تاریخچـه شیطان پرستـی
شاید عده ای شیطان پرستی را آئینی
مدرن و نهایتا مربوط به قرن های گذشته می دانند اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان
تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد.
البته شواهد به دست
آمده این حرف را تصدیق می‌کند که شیطان پرستی در نواحی امریکای لاتین، امریکای
جنوبی و آفریقای مرکزی به قرنها پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد.
در اکتشافات
امریکای جنوبی یکی از قبایل این قاره که اعتقاد بسیاری به خوب و بد داشتند شیطان را
می پرستیدند و حتی انسان هایی را برای شیطان قربانی می‌کردند.
مکان های انجام
مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد مومیایی به دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر
قربانی شدن این انسانها (که در آنها بیشتر زنان به چشم می‌خورند) است.

در آفریقای مرکزی و در دشتها و کویرهای سوزان این قاره نیز در قبایلی که
معروفترین آن قبیله اوکاچاست،
شیطان به عنوان قدرت مطلق زمین و آسمان و پدید
آورنده آن و خدای خشم و نفرت پرستش می‌شد و حتی قربانی هایی نیز در مواقع خاص به آن
اهداء می‌شد.

بیان این نکته ضروری است که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شیطان لحظه های
خاصی بوده است.
تاریخچه شیطان پرستی به سالهای بسیار دور بر می‌گردد که بعدها
این آیین و سنت به صورتهای دیگر نمود پیدا کرد که چیزهایی از گذشته چه با تحریف و
چه بدون تحریف دست به دست در حال عبور همراه با زمان است.
البته شیطان پرستی به
هنگام پیدایش زبان و خط و زمان مادها ، سومریان، بابلیان و … نیز ادامه داشت تا
این که شکل نوین آن به وجود آمد.

مبدا شیطان پرستـی
مبدا شیطان پرستی قدیمی همانطور که گفته
شد به قرون اولیه آدمی بر می گردد. در زمانهای قدیم انسانها در برابر هر چیزی که
قدرت مقابله با آن را نداشتند و از درک آن عاجز بودند، تسلیم می‌شدند و سجده
می‌کردند.
شیطان پرستی قدیمی بر اساس سنتهـای خداپرستــی و شیطان پرستی واقع
نشده است و نمی‌تواند اینگونه باشد که آنها برای اینکه در مقابل قدرتی بزرگ سجده
کنند.
مسلما این قدرت در شب از عظمت مخصوصی برخوردار بوده است و به ستایش و
پرستش موجودی فوق طبیعی و دهشتناک که قدرت فوق العاده ای دارد می‌پرداختند که مبدا
شیطان پرستی قدیمی را به وجود آورد.
شیطان پرستی جدید را پاره ای از انگلیسیان
که گفته می‌شود از نجیب زادگان بودند به راه انداختند برای اینکه از قدرت شیطان و
قدرت تاریکی بهره ببرند و پس از آن مراسم شیطان پرستی نوین برگزار
می‌شود.
تغییرات بسیاری نسبت به شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی وجود داشت؛ اما
به هر حال استفاده از قدرت شیطان همچنان باقی مانده است و این چیزیست که نمی‌توان
خط بطلانی بر روی آن کشید.

شیطان پرستی

سیر تاریخی شیطان پرستی:
شیطان پرستی قدیمی : شیطان
پرستی قدیمی شیطان پرستی ای است که به قرون وسطا برمی‌گردد،؛ با اینکه همانطور که
در تاریخچه شیطان پرستی ذکر گردید شیطان پرستی به قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد اما
اصولا شیطان پرستی قدیمی را مربوط به قرون وسطا می‌دانند.
موضوعی که امروزه
درباره شیطان پرستی قدیمی وجود دارد و در برخی کتابها دیده می‌شود به این مطلب
برمی‌گردد که اصولا شیطان را کلیسا به وجود آورد تا تمام بدیها و پلیدیها را به آن
نسبت دهد تا به نوعی خدمتی به بشریت کرده باشد ! این ، البته نظریه ای است که آن
چنان نمی‌تواند درست باشد و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضا کند زیرا پیش از
مسیحیت و در زمان های حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) و حتی پیش تر شیطان پرستی
وجود داشته است.باید اذعان داشت چیزی به عنوان شیطان مسلما وجود دارد چون اگر نبود
هیچ وقت آدم و حوا به زمین سقوط نمی‌کردند. پس نظریه فوق را می‌توان نسبت به مسیحیت
و کلیسا مغرضانه خواند.
شیطان پرستی قدیمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال مسلما
با شیطان پرستی کنونی بسیار تفاوت دارد. شاید بتوان گفت چیزی که به عنوان شیطان
پرستی امروزه در جوامع گوناگون قرار دارد شیطان پرستی قدیمی یا قرون وسطایی است که
این شیطان پرستی به طور کلی محکوم شده است.
شیطان پرستی جدید با آن به مبارزه
برخاسته است اما خوب هنوز عده زیادی آن را قبول دارند و به آن احترام می‌گذارند و
قوانین آن را اجرا می‌کنند.
شیطان پرستی قدیمی استفاده از کمک شیطان در کارهای
زیان آور و کمک به برخی پادشاهان در جنگها بوده است و حتی همسر پادشاه فرانسه برای
نجات شوهر خود از مرگ مراسم شیطان پرستی قرون وسطایی را انجام داد.
شیطان پرستی
قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان
است.
اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفک این مراسم است. شیطان پرستی قدیمی
مخالف با مسیحیت و کلیسا است و دقیقا در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را انجام
می‌دهد.
آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی ندارند و آنها را عامل بدبختی مردم
می‌دانند. آنها می‌گویند مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد می‌کرد و مردم را
به راه راست می‌برد اما تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگویی و رواج بدی در
جامعه است ! آنان قربانی کردن انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام به شیطان
می‌دانند.
در این میان دختر بچه ها بهترین قربانی برای شیطان هستند. ریختن خون
در این مراسم نشانه تقدس این مراسم است ( همانند نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت
که به عنوان نشانه تقدس و خون مسیح است.
شهوترانی در این مراسم از کارهایی است
که باید بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس جنسی یکی از مهم ترین
عوامل است.البته با توجه به اینکه شیطان پرستان قدیمی بدترین اعمال را برای مبارزه
با خدا، مسیح و شیطان انجام می‌دادند لذا امور جنسی نیز به بدترین و فجیع ترین نوع
انجام می‌گرفت.
آنان به جهنم اعتقادی نداشتند و می‌گفتند جهنم همین دنیایی است
که در آن زندگی می‌کنیم ؛ بر همین اساس بدترین گناهان را در مراسم خود انجام
می‌دادند. شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی می‌دانند.

شیطان پرستی جدید
شیطان پرستی جدید در انگلستان به وجود
آمد و البته زیاد نیز تعجب برانگیز نیست زیرا انگلیس یکی از کشورهایی است که
جادوگرانی بسیاری داشته است و البته وجود اهالی باستانی آسیای میانی و خاورمیانه و
همچنین اهالی یونان باستان در انگلیس ثابت شده است.از اکتشافات در برخی محل های
برگزاری مراسم شیطان پرستی و جادوگری در انگلیس نظیر محل استون هنج آثاری از تمدن
ایران و یونان پیدا شده است.
همچنین در کتب شیطان پرستی و جادوگری ، کلمات عبری
، یونانی و فارسی وجود دارد البته نه به صورت کنونی.
شیطان پرستی جدید بر خلاف
شیطان پرستی قدیمی اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارد بلکه شیطان پرستی جدید شیطان
را در طبیعت و در وجود هر انسانی می‌داند و این باطن هر کسی است که شیطان در آن
وجود دارد و مراسم شیطان پرستی جدید مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس
اهریمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا می‌شود.
آنان جسم پرست هستند و
اعتقاد دارند هر آنچه وجود دارد مدیون آدم است.دیگر این که انسان باید کامل ترین
لذت جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید، آنان معتقدند
بعد از مرگ ، روح کسانی که لذت جسمانی لازم را نبرده اند به این دنیا برمی‌گردد و
لذت جنسی خود را کامل می‌کند.

انواع شیطان پرستی از نظر ایدئولـوژی
شیطان پرستی جدید
آیینی است دارای شباهت هایی به اومانیسم که انسان را برترین موجود می داند و او را
تنها در برابر خود مسئول می داند:
«آنتون لاوی» می گوید : خدای باعظمت و با
شکوهی وجود ندارد، و جهنمی که در آن گناهکاران کباب می شوند هم نیست.اینجا و حالا
روز شکنجه و سختی ماست ! حالا و اینجا روز خوشی ماست ! اینجا و حالا فرصت ماست !
این روز، این ساعت را انتخاب کن که زندگی رهایی بخشی نیست !”
شیطان پرستی جدید
به خدایی اعتقاد ندارد و شیطان را تنها نوعی کهن نماد ( archetype ) می داند و
انسانها را تنها در برابر خود مسئول می‌داند و اعتقاد دارد که انسان به تنهایی می
تواند راه درست و غلط را تشخیص دهد به همین دلیل هم این اعتقاد بیشتر به عنوان یک
اعتقاد فلسفی شناخته می شود .
شیطان در این اعتقاد نماد نیروی تاریکی طبیعت ،
طبیعت شهوانی ، مرگ ، بهترین نشانه قدرت و ضدمذهب بودن است. این اعتقاد دارای شاخه
های متعددی است اما می توان گفت جز یکی دو نوع آن همگی دارای این اصول هستند:

Atheism (خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد)
Not
dualistic
(روح و جسم غیرقابل دیدن هستند و هیچ جنگی بین عالم خیر و شر
وجود ندارد)
Autodeists (خود پرستی ، خدایی جز خود انسان وجود
ندارد و هر انسانی خود یک خداست)
Materialistic ( اعتقاد به
اصالت ماده)
وابسته به راه چپ بودن در برابر راه راست که راه خدایی هست.
ضد
مذهب بودن خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند.
اعتقاد به لذت
اعلای دنیوی ، زیرا تمامی خوشی دنیایی است و این خوشی ها خصوصا لذات جنسی پتانسیل
لازم را برای کارهای روزانه آماده می کنند و به هر شکلی انجام آنها لازم و ضروری
است.

iranew
iranew@gmail.com

38 thoughts on “همه چیز در باره شیطان پرستی”

 1. من همه روخوندم اما میگم ابلیس هیچ غلطی نمی تونه بکنه مگراینکه خودمون اجازه بدیم.باخدا بودن بهترین اسلحهدر برابر اونه

 2. شیطان هست قدرت هم دارد ولی ما انسانها از شیطان قویتر و در نزد خدا محبوبتریم این شیطان بوده که ما انسانها رو در بدو آفرینشمان تحقیر کرد و از فرمان خدا سرپیچی کرد و به انسان سجده نکرد ولی خدای بزرگ او را به خاطر ما انسانها از درگاه ملکوتی خود طرد کرد و هزاران سال عبادت شیطان به درگاه پروردگار بزرگ نابود شد ،شیطان سرچشمه کینه و بغض و حسد نسبت به انسان است در حالی که خداوند انسان را گرامی داشته و از نفس پاک و مبارک خود در او دمیده حتی زمانی که همین انسان از فرمان خدا سرپیچی کرده باز هم لطفش شامل حال ما شده .شیطان قسم یاد کرده که دشمن همین انسان است دشمن آشکار(عدو مبین).
  حالا میبینیم که در این روزگار عده ای خدا را که بهترین دوست انسانست فراموش کرده و دشمن پرستی میکند دشمنی به معنای واقعی.
  شیطان مخلوق خداوند است قدرت مخلوق هیچگاه از خالق بیشتر نیست قدرت مطلق اوست سرچشمه تمامی خوبیها .
  حسادت نشانه حقارت است شیطان به انسان حسادت ورزیده او در برابر انسان تحقیر شده او سرشار از حس نفرت و انتقام از انسان است .
  حیف انسان با این مقام والا در نزد پروردگار یکتا بازیچه شیطان حقیر شود این شیطان فقط فرا میخواند اما هیچگاه دست ما را نمیگیرد هیچگاه یاریمان نمیکند او فقط گمراه میکند،ما را از یاد خدا غافل میکند حس پوچی و ناامیدی در ما ایجاد میکند و دست آخر به ما میخندد….
  و چه فاجعه بزرگی است این سرنوشت که بازیچه دست شیطان رجیم شویم.
  خدا همیشه و همه جا با ماست،او را فراموش نکنیم که حتی در فراموشیهایمان هم ما را فراموش نمیکند.
  خدایا تو را شاکریم و دوسست میداریم

 3. durud bar nejhade pake ariaei.
  bebinam dustan shomaha k inghadr peigire in shetan parasti shodino konjkavin k bekhain aeineshuno bedunin va ya inke bedunin chikar mikonano chejurie marasemeshun az koja oumade ta hala hamin ghadr dar morede dine zartosht ham konjkav shodin? ? bkhain bedunin ajdade shoma k dar balatarin sathe tamadon dar zamane khodeshun budan ch dini dashtan va khodashun beshun chy gofte va ch dasturati dade k iran bastan almasi shode dar miane melale oun doran? jalebe k irania b donbale dine bastanishun nemiran o konjkav nemishan vali dar morede dine bastania englisia tahghigh mikonan !age faghat y kam motale”e mikardim dar morede ahura mazdaie dadare hur va paiambaresh azrtosht hame pei mibordim tanha dini k ba farhango ehsasate ma irania sazgare dine moghadase zartoshte. mehrabuniaie ahura mazda shamele hale hamiei shoma dustan

 4. این ها خیلی ادم های کثیفی هستند . بهتره ما ایمان خودمونو نسبت به خدا قوی کنیم و بهترین کار نماز و قران خوندنه داداش خیلی مطالب مفیدی بود

  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 5. سلام به همهی دوستان
  من درباره شیطان تحقیق فراوانی کردم
  و به من ثابت شده که اصلا شیطانی در کار نیست
  این خودمون هستیم که تلقین میکنیم شیطان وجود داره
  هر کس دوست داره یه جور لباس تن کنه یا یه جور م ذرست کنه
  و به هیچکس هم مربوط نیست که نظر بده

  1. علیک سلام
   ببخشید شما کجا این تحقیقات فراوان رو انجام دادید که به این نظریه رسیدید؟؟؟؟
   اون چیزی که شما درباره اش حرف می زنید و تو وجود خود انسان هست نفس انسانه که هم می تونه تا حدی برسه که دیگه گرگ ها هم از این که باهاش همراه بشند صرف نظر می کنند (اولئک کاالانعام بل هم اضلّ: آنها همانند چهار پایان هستند بلکه پست تر) و هم می تونه به مقامی برسه که فرشته های خدا هم نمی تونند به اون برسند. و شیطان بیرونی وجود داره و وظیفه اش فقط دعوت و وسوسه همین نفس انسانه
   اگر انسان هر طور عشقش می کشه زندگی کنه و بخوره و بخوابه و تولید مثل کنه پس تفاوتش با حیوان چیه؟ حیوان هم همهی این کارها رو به اختیار بهتر از من و شما انجام میده
   تماشای کامل مستند ظهور رو به همه دوستان توصیه می کنم
   آدرس ایمیل بنده: mehrabiyan_a@yahoo.com

 6. man mikhastam bedunam k in sheitanparasti sarcheshmash az koja boode chon man shenide boodam sarcheshmeye sheitan parasti az dine yahoode amma in matn b soalam pasokh nadad

 7. سلام عادل جان می خواستم اگه دوست داشته باشین با هم یکم در مورد شیطان پرستی حرف بزنیم این آی دی من هستش divooone.alam@yahoo.com چون خیلی دوست دارم از شیطان پرستی بدونم

 8. مطمئنم خدا بهترین چیزی که می خواید روبه شما میده،باور کنید یک بار امتحان کردم و بهترینش رو به من داد،خدا هست ولی ما ازش دور شدیم

 9. مطالب خوبی بود،می خوام به دوستانم یه پیشنهادی بدم،اینکه تو دنیا دو چیزی بخوان که بدست بیارن یکیشو به دست خدا بسپارن و اون یکیو به دست شیطان ،آخرش ببینن کدومش خوبه تا به اون ایمان بیارن

 10. با سلام…لـــــــــــــــــــــــــــــــــطفا کنجکاو نشوید که پاگیر میشوید…
  …………………………………..تجربه ای از یک با تجربه………………………………………

 11. har kasi ye eteqadi dare hala b ma marbot ni dg ma eslamam bdonhe shenakht donbal mikonim ona harfi daran?
  bhtare jaye in harfa cheshme javona ro baz konin k donbaleshon naran
  javonaye irani aqlab kor korane taqlid mikonan va in harfa faqat he3 konjkavishono bishtar mikone
  hamin

 12. salam dostan man adel hastam .foghe lisanse tajrobi. az joonob iran .are hamon buosher khodemon. man nemidonam chikar konam man beyne pochi zaman gir kardam. man alan 5 sale sheytan parast shodam.hala az karhai ke kardam kheyli pashimon shodam.yade kesafat karihaye on moghe ke mioftam ehsase marg mikonam tala khastam 4bar sheytan parasti ro vel konam.nemitonam.bevareton nemishe man tabehal 23 martabe khodkoshi kardam.ke az in khastegi va pochi omram rahat besham. vali nashod. dostam migan bebin sheytan cheghad doset dare cheghad havat dare ke be to asibi narosonde. kholase age bekham az khodam va karham betarifam taajooob mikonid. mishe ro zendegi name man ye ketab benevisi.kholase man adame kasifi bodam to zendegim alan ke 30 salame daram pey mibaram be haghayegh kasife zendegim bavar mikonid ke man tala 8 martabe forme dandonamo avaz kardam.va khodamo araii haye digari shabih be sheytan kardam. khob dg ziyad harf zadam.shabeton khosh bashe .bye all.

 13. لطفا اگه می شه مطالبتان را کاملتر کنید.مثلا در مورد عقاید انها و نظر انها در مورد اسلام و خدا هم مطالبی بگذارید.

  از مطالبی که هم ارایه می کنید کمال تشکر را درام.

 14. لطفا مطالب س ک س ی بذارید توسایتتون
  فیلم عکس جوک و…


  پاسخ مدیر: در این وبلاگ هیچ گونه مطلبی در ارتباط با موضوع درخواستی شما درج نخواهد شد و مطلب فوق نیز جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با این فرقه درج گردیده.
  پست مطلب درباره موضوعی خاص نشان دهنده تایید کامل آن نمیباشد

 15. ای بابا….من هر چی مطلب درباره شیطان پرستی میخوام توی همه سایتها و وبلاگها همینو نوشته…یه مطلب جدید وجود نداره؟؟؟نمی دونم شما از سایت مردم می نویسید یا مردم از سایت شما…بهرحال من که اینقدر اینا رو خوندم جونم به لبم رسید

 16. سلام
  خسته نباشین
  با اجازتون مطالب این پستتونو با ذکر منبع تو وبم گذاشتم
  اجازه هست که؟

 17. خیلی از این زندگی تخمی خسته شدم نمی دونم چرا دارم اینارو واسه تو میگم .امیدوارم تو همیشه امیدوار باشی.وبت جالب بود

 18. سلام.نمیدونم چرا در مورد سامی یوسف یه ذره ناراحت شدم اخه در تلوزیون نشون دادند مصاحبه اش را اما خوب شما نمیدانم چرا این طور نوشتید.ولی مسشه در موردش تجدید نظر منید.؟

 19. salam khobid khaste nabshid rastesh man ye moatie to arak donable ye sherkt khob migardam barie ads ama motasefane hamoshon ghemit balie dand shoma ye ghesamt darbare adsl gofte bodid emse sherkato mishi begidl
  mersi


  پاسخ: سلام عزیزم من از خدمات شرکت فن آوا در اراک استفاده میکنم سرعتش بالاست ولی محدودیت حجمی داره یعنی ماهیانه سا سقف یک گیگ حق استفاده داری که بابت هر گیگابایت اضافی باید ۳۰۰۰ تومن پرداخت بکنی .
  کاش ایمیلت رو داده بودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *