اگر متوجه شده اید که هرکاری میکنیدنمی توانید سایت خودتان را در موتورهای جستحو ثبت کنید، این مطلب را حتما بخوانید.

بهترین روش برای برای جلوگیری از بروز این مشکل، عدم استفاده از روشهای سوال برانگیز برای موتورهای جستجو است. البته اگر متوجه شدید که با استفاده از روشهائی که در ادامه این مبحث ارائه شده ، بازهم سایت شما در لیست سیاه نیست، بدانید که در حال حاضر بدلیل استفاده از این روشها رتبه سایت شما پائین آمده و در آینده نه چندان دور سایت شما در این لیست قرار خواهد گرفت. در ادامه این مبحث از سایتهائی که نام آنها در لیست سیاه قرار میگیرد با عنوان سایتهای بلوکه شده نام می بریم. بلوکه شدن یک سایت می تواند از طریق بلوکه شدن نام دامنه سایت شما یا آی پی آدرس سایت شما باشد.
اما اینکه از چه کارهائی باید اجتناب کنیم تا سایت ما در لیست سیاه موتورهای جستجو قرار نگیرد و بلوکه نشود.355

۱- سایت دوقلو

سایتهای دوقلو به سایتهائی گفته می شوند که محتوای یکسانی دارند اما آدرس دسترسی به آنها متفاوت است. استفاده از دو آدرس با محتوای یکسان یکی از روشهائی است که تعدادی از سایتها یا مشاوران سایتها برای بالا بردن رتبه سایت (Page Ranking) استفاده می کنند. استفاده از این روش می تواند باعث بلوکه شدن کل سایت شما بشود.

۲- مخفی سازی

تعدادی از سایتها با استفاده از صفحاتی که برای موتورهای جستجو بهینه شده اند ولی محتوای چندانی برای کاربارن سایت ندارند، بعنوان صفحات ورودی استفاده می کنند. این صفحات برای معرفی سایت به موتورهای جستجو استفاده می شوند در حالیکه صفحات اصلی سایت برای بازدیدکنندگان متفاوت هستند. این صفحات بطور خودکار توسط موتورهای جستجو در سایت تشخیص داده شده و در کوتاه مدت باعث کاهش رتبه سایت وو در بلند مدت باعث بلوکه شدن سایت خواهد شد.

۳- متون غیر قابل مشاهده

استفاده از متون قیر قابل مشاهده هم یکی از روشهای نادرست برای بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جستجو است. در این روش متونی را که از نظر محتوائی نباید در صفحه نشان داده شود را با رنگ پس زمینه در صفحه سایت قرار می دهند. این متون عموما به گونه ای هستند که بصورت عادی می توانند باعث افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو شوند. اما بدلیل اینکه روش ارائه ( غیر قابل مشاهده بودن) روش غیر قابل قبول موتورهای جستحو است، توسط روباتهای متور جستجو تشخیص داده شده و باعث کاهش رتبه و در نهایت بلوکه شدن سایت می شود.
اگر متوجه شده اید که هرکاری میکنیدنمی توانید سایت خودتان را در موتورهای جستحو ثبت کنید، این مطلب را حتما بخوانید.

بهترین
روش برای برای جلوگیری از بروز این مشکل، عدم استفاده از روشهای سوال
برانگیز برای موتورهای جستجو است. البته اگر متوجه شدید که با استفاده از
روشهائی که در ادامه این مبحث ارائه شده ، بازهم سایت شما در لیست سیاه
نیست، بدانید که در حال حاضر بدلیل استفاده از این روشها رتبه سایت شما
پائین آمده و در آینده نه چندان دور سایت شما در این لیست قرار خواهد
گرفت. در ادامه این مبحث از سایتهائی که نام آنها در لیست سیاه قرار
میگیرد با عنوان سایتهای بلوکه شده نام می بریم. بلوکه شدن یک سایت می
تواند از طریق بلوکه شدن نام دامنه سایت شما یا آی پی آدرس سایت شما باشد.
اما اینکه از چه کارهائی باید اجتناب کنیم تا سایت ما در لیست سیاه موتورهای جستجو قرار نگیرد و بلوکه نشود.355

۱- سایت دوقلو

سایتهای
دوقلو به سایتهائی گفته می شوند که محتوای یکسانی دارند اما آدرس دسترسی
به آنها متفاوت است. استفاده از دو آدرس با محتوای یکسان یکی از روشهائی
است که تعدادی از سایتها یا مشاوران سایتها برای بالا بردن رتبه سایت
(Page Ranking) استفاده می کنند. استفاده از این روش می تواند باعث بلوکه
شدن کل سایت شما بشود.

۲- مخفی سازی

تعدادی
از سایتها با استفاده از صفحاتی که برای موتورهای جستجو بهینه شده اند ولی
محتوای چندانی برای کاربارن سایت ندارند، بعنوان صفحات ورودی استفاده می
کنند. این صفحات برای معرفی سایت به موتورهای جستجو استفاده می شوند در
حالیکه صفحات اصلی سایت برای بازدیدکنندگان متفاوت هستند. این صفحات بطور
خودکار توسط موتورهای جستجو در سایت تشخیص داده شده و در کوتاه مدت باعث
کاهش رتبه سایت وو در بلند مدت باعث بلوکه شدن سایت خواهد شد.

۳- متون غیر قابل مشاهده

استفاده
از متون قیر قابل مشاهده هم یکی از روشهای نادرست برای بالا بردن رتبه
سایت در موتورهای جستجو است. در این روش متونی را که از نظر محتوائی نباید
در صفحه نشان داده شود را با رنگ پس زمینه در صفحه سایت قرار می دهند. این
متون عموما به گونه ای هستند که بصورت عادی می توانند باعث افزایش رتبه
سایت در موتورهای جستجو شوند. اما بدلیل اینکه روش ارائه ( غیر قابل
مشاهده بودن) روش غیر قابل قبول موتورهای جستحو است، توسط روباتهای متور
جستجو تشخیص داده شده و باعث کاهش رتبه و در نهایت بلوکه شدن سایت می شود.

۴- اقدام به ثبت سایت به مقدار زیاد

اقدام
به ثبت یک سایت یک صفحه ای از سایت با تکرار زیاد هم می تواند دلیلی بر
بلوکه شدن سایت باشد. در ۲۴ ساعت نباید به دفعات زیادی اقدام به ثبت یک
سایت کرد. بعضی از موتروهای جستجو زمان ۳۰ روز را برای فاصله بین دفعات
ثبت سایت در نظر می گیرند. بنابراین برای سایتهائی که این قانون را نقض می
کنند، مشکلاتی در این موتور جستجو پیش می آید. توصیه می شود قبل از اقدام
به ثب سایت خود در موتور جستجو حتما بخش مربوط به قوانین آنرا مطالعه کنید
تا با این مشکل مواجه نشوید.

۵- استفاده از کلمه های کلیدی نامربوط

استفاده
از کلمه های کلید نامربوط به محوای سایت نیز می تواند دلیلی بر پائین بودن
رتبه سایت در موتورهای جستجو باشد. استفاده از محتوای صفحه وب بعنوان
کلمات کلیدی می تواند باعث بلوکه شدن سایت شود. منطقیترین روس این است که
تعدادی کلمه کلیدی مرتبط با محتوای صفحه در بخش کلمات کلیدی قرار گیرد.

۶- اقدام به ثبت سایت بصورت خودکار

تعدادی
از سایتهای اینترنتی پیشنهاد ثبت سایت شما در تعداد زیادی از موتورهای
جستجو را می دهند، استفاده از این روش هم می تواند تاثیر منفی در رتبه
سایت شما داشته باشد. در صورت تداوم این عمل می توان انتظار بلوکه شدن کل
سایت در موتور جستجو را هم داشت.
البته این مسئله بیشتر در مورد موتورهای جستجوی مادر صدق می کند.

۷- صفحات ورودی

منظور
صفحاتی هستند که محتوای زیادی برا بازدیدکنندگان شما ندارند اما برای
موتورهای جستجو بهینه شده اند. اینص فحات به گونه ای طراحی شده اند که
بصورت خودکار یا دستی بازدیدکنندگان را به صفحات بعدی در سایت راهنمائی می
کنند. استفاده از این صفحات را می توان با تکنیکهائی از دید بازدیدکنندگان
پنهان کرد اما از دید موتورهای جستجو و روباتهای آن پنهان نمانده و برای
کل سایت ایجاد مشکل می کند.

۸- استفاده از وب سایتهای رایگان

استفاده
از وب سایتهای رایگان می تواند دلیل بر کم بودن رتیه یک سایت علیرغم
استفاده از تمام تکنیکهای بهینه سازی باشد. زماینهائی که سایتهای رایگان
در دسترس نیستند، بدلیل اینکه مثلا پهنای باند در نظر گرفته شده برای ماه
مصرف شده است، یاعت کاهش رتبه سایت می شود. التبه این اتفاق می تواند بر
روی سرویسهای ارزان هم رخ بدهد. اگر در زمانی که روبات موتور جستجو به
سایت شما مراجعه می کند، سایت شما در دسترس نباشد ، تاثیر زیادی در کاهش
رتبه سایت شما خواهد داشت. به همین دلیل استفاده از سرویسهای ارزان یا
رایگان را برای سایتهای حرفه ای ، مقرون به صرفه نیست.

۹- مشکل آدرس اینترنتی

اگر
از همه روشهای گفته در طراحی سایت خود اجتناب کردید و بازهم مشاهده کردید
که سایت شما بعد از گذشت چند ماه در موتورهای جستجو وجود ندارد، احتمالا
مشکل از سرویس هاستینگ شماست. گاهی اتفاق می افتد که یک موتور جستجو یک
آدرس آی پی را بلوکه می کند. در این حالت کلیه سایتهائی که از آن آی پی
استفاده می کنند هم دچار مشکل می شوند. این اتفاق بیشتر برای هاستینگهائی
می افتد که با استفاده از برنامه های خودکار سایتهای خود را در موتورهای
جستجو و با روشهای غیر مجاز ثبت می کنند.

iranew
iranew@gmail.com

3 thoughts on “چرا سایت ما در موتورهای جستجو ثبت نمی شود؟”

  1. چرا سایت من ثبت نمی شود؟
    من سایتم به آدرس :www.rezamonavari.ir و دامین http://www.sootak.ir رو با کلمات کلیدی سوتک رضا منوری منوری فال طالع بینی داستان کوتاه تست شعر سرگرمی جبهه آموزش بیلیارد شطرنج دوربین زنده تاریخ طنز .Love Is Secret of love شل سیلور استاین گابریل گارسیا مارکز موزیک بدون کلام تاریخ ایران قصه های ایرانی ضرب المثل های ایرانی اسامی اصیل ایرانی اسکناس های ایرانی تمبر های ایرانی دارو های گیاهی مراسم سنتی ایرانی فرهنگ اصطلاحات ایرانی آموزش بیلیارد آموزش بولینگ آموزش بیس بال آموزش تنیس آموزش شطرنج آموزش مطالعه آموزش موسیقی آموزش هیپنوتیزم آموزش یوگا آموزش آشپزی آموزش آرایش و زیبایی آموزش فال قهوه آموزش پینت بال آموزش ایروبیک نگهداری حیوانات خانگی تست IQ تست خودشناسی تست شخصیت روانشناسی رنگ روانشناسی شغل تست رنگ تست درخت تست خواب تست هیروگیلیف تست پنیر تست Love تست Love 2 ماشین Love ماشین ذهن خوان فال حافظ استخاره فال اعداد فال میوه فال چوب چهره خوانی پیشگویی فال هندی
    سه هفته است راه اندازی کردم اما گوگل اون رو ثبت نمی کنه ..راهنمایی می خواستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *