در جریان تاریخ ممالک مختلفه جهان ترورهای متعددی روی داده است که بعضی از این ترورها ، از لحاظ اثرات اثرات بزرگ اجتماعی و سیاسی که از خود باقی گذاشته اند ، همراه با قاتل و مقتول شهرت فراوان یافته اند . بعضی از این ترور کنندگان و ترور شوندگان از اینقرارند :

فیروز ملقب به ابولؤلؤ –  ایرانی

قاتل  عمربنالخطاب – خلیفه دوم عرب

شارلوت کوردای – فرانسوی

قاتل ژان پل مارا – از سران انقلاب فرانسه

عبدالرحمن بن ملجم – عرب

قاتل حضرت علی (ع) – امام اول شیعیان

جان ویلکزبوث – آمریکائی

قاتل آبراهام لینکلن – رئیس جمهور آمریکا

ژاک مورنارد – بلژیکی

قاتل لئون تروتسکی –  از سران انقلاب روسیه

پرنس پوسوپوف –  روسی

قاتل راسپوتین – کشیش روسیه تزاری

فرانسواروایاک – فرانسوی

قاتل هانری چهارم – پادشاه فرانسه

گزاویلوپرینزیپ – صربی

قاتل فرانسوافردیناند –  ولیعهد اتریش

لیهاروی اسوالد – آمریکا

قاتل جان کندی  – رئیس جمهور آمریکا

ناتورام گدزه –  هندی

قاتل مهاتماگاندی – رهبر مردم هند

صالح بیک – ایرانی

قاتل  نادر شاه افشار – پادشاه ایرانی

گرگولف – فرانسوی

قاتل مسیو پل دومر – رئیس جمهور فرانسه

بغا – عرب

قاتل  متوکل – دهمین خلیفه عباسی

یوسف کوتوال – ترک

قاتل  آلب ارسلان – پادشاه سلجوقی

میرزا رضا کرمانی – ایرانی

قاتل  ناصراالدین شاه – پادشاه قاجار

ژاک کلمان – فرانسوی

قاتل هانری سوم  – پادشاه فرانسه

کاملن – یوگسلاوی

قاتل   الکساندر اول  – پادشاه یوگسلاوی

کاملن – یوگسلاوی

قاتل  لوئی بارتو  – وزیر خارجه فرانسه

کنت پاهین –  روسی

قاتل  پل اول  –  تزار روسیه

چارلز کیتو –  آمریکائی

قاتل  جان گارفیلد  – رئیس جمهور آمریکا

چل گوزی –   آمریکائی

قاتل  ویلیام ماک کینلی  –     رئیس جمهور آمریکا

iranew
iranew@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *