DVD از کلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس شده است .با استفاده از درایوهای DVD می توان اطلاعاتی بالغ بر۷ / ۴ گیگابایت را بر روی یک دیسک ذخیره نمود.اطلاعات فوق ، تقریبا” هفت برابر داده ئی است که می توان بر روی یک  CD-R (دیسک های با قابلیت نوشتن یک مرتبه ) و یا CD-RW ( دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه )  ذخیره نمود.  درایوهای DVD ، نظیر رایتر امکان استفاده از دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه و دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه را فراهم می نمایند. از دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه ، اغلب در رابطه با ایجاد دیسک های ویدئوئی DVD  استفاده می گردد . ( قابل استفاده در DVD Player های استاندارد ). از دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه بمنظور ذخیره سازی حجم بالائی از داده و Backup  اطلاعات موجود بر روی هارددیسک ، استفاده می شود.نرخ انتقال اطلاعات در درایوهای DVD بمراتب بیشتر از درایوهای CD-ROM است .یک DVD که دارای سرعتی بالغ بر ۱X می باشد ، سریعتر از یک CD معمولی با سرعت ۸X ( سرعت یک درایو  DVD بین هشت تا نه برابر سرعت یک CD-ROM می باشد) می باشد. DVD از مدل  فشرده سازی  MPEG-2 در رابطه با ویدئو وصوت استفاده می نماید . بدین ترتیب ،تصاویر با کیفیت و شفافیت بیشتری ایجاد و امکان استفاده از پتانسیل های  صوتی  Dollby Digital و DTS) Dollby Theater Systems) نیز فراهم می گردد. با استفاده از تکنولوژی MPEG-2 در هر فریم ، ۴۸۰ خط افقی عرضه می گردد . ( در دیسک های لیزری ۴۲۵ و در VHS بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ )
DVD از کلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس شده است .با استفاده از درایوهای DVD می توان اطلاعاتی بالغ بر۷ / ۴ گیگابایت را بر روی یک دیسک ذخیره نمود.اطلاعات فوق ، تقریبا” هفت برابر داده ئی است که می توان بر روی یک  CD-R (دیسک های با قابلیت نوشتن یک مرتبه ) و یا CD-RW ( دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه )  ذخیره نمود.  درایوهای DVD ، نظیر رایتر امکان استفاده از دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه و دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه را فراهم می نمایند. از دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه ، اغلب در رابطه با ایجاد دیسک های ویدئوئی DVD  استفاده می گردد . ( قابل استفاده در DVD Player های استاندارد ). از دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه بمنظور ذخیره سازی حجم بالائی از داده و Backup  اطلاعات موجود بر روی هارددیسک ، استفاده می شود.نرخ انتقال اطلاعات در درایوهای DVD بمراتب بیشتر از درایوهای CD-ROM است .یک DVD که دارای سرعتی بالغ بر ۱X می باشد ، سریعتر از یک CD معمولی با سرعت ۸X ( سرعت یک درایو  DVD بین هشت تا نه برابر سرعت یک CD-ROM می باشد) می باشد. DVD از مدل  فشرده سازی  MPEG-2 در رابطه با ویدئو وصوت استفاده می نماید . بدین ترتیب ،تصاویر با کیفیت و شفافیت بیشتری ایجاد و امکان استفاده از پتانسیل های  صوتی  Dollby Digital و DTS) Dollby Theater Systems) نیز فراهم می گردد. با استفاده از تکنولوژی MPEG-2 در هر فریم ، ۴۸۰ خط افقی عرضه می گردد . ( در دیسک های لیزری ۴۲۵ و در VHS بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ ) .
تکنولوژی DVD ، با کاهش طول موج از ۷۸۰mm به ۶۲۵ تا ۶۵۰mm ، ظرفیت ذخیره سازی را افزایش می نماید . یکی از قابلیت های جالب درایوهای DVD ، توانائی آنان در حمایت از انواع متفاوتی از رسانه های  ذخیره سازی نظیر:  CD-ROM,CD-R و  CD-RW است . در صورتیکه قصد تهیه یک درایو DVD  وجود داشته باشد ، می بایست با انواع رسانه ذخیره سازی حمایت شده توسط DVD ، آشنا شویم . دیسک های DVD  به دو گروه عمده  و – تقسیم می گردند . درایوهای  DVD می توانند از یک و یا هردو گروه فوق ، استفاده نماید. پس از مشخص نمودن نوع درایو DVD ، می توان ازدیسک های  DVD سازگار با آن ، استفاده نمود.
انواع DVD

DVD – RAM . روش دستیابی در این نوع  دیسک ها  بصورت تصادفی بوده و امکان خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی آنان وجود خواهد داشت . رسانه ذخیره سازی فوق ، دارای ویژگی های زیر می باشد :
– برخلاف رسانه ذخیره سازی Tape که داده ها  بصورت ترتیبی خوانده می شوند ،در دیسک های  DVD-RAM ، داده ها نظیرهارد دیسک بصورت تصادفی خوانده می شوند.این نوع دیسک های DVD ، رسانه ای ایده آل بمنظور ذخیره سازی حجم بالائی از اطلاعات و Backup می باشند .
– می توان بیش از یکصد هزار مرتبه اطلاعات را بر روی آنان نوشت ( بازنویسی مجدد )
– عمر مفید آنان یکصد سال برآورد می شود .
– بمنظور خواندن و نوشته اطلاعات بر روی این نوع DVD ، می بایست از درایوهای DVD-R/RAM استفاده گردد .

DVD-R  یا DVD R . بر روی این  نوع DVD ، می توان صرفا” یک مرتبه اطلاعاتی را ذخیره نمود ( نوشتن یک مرتبه ) . از رسانه ذخیره سازی فوق ، بمنظور ذخیره داده های گرافیکی با ظرفیت بالا، ویدئوهای موزیک ، صوت و فیلم  استفاده می گردد. امکان  نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD صرفا” یک مرتبه وجود دارد .
خصوصیات DVD-R : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهائی با  نوع R –  وبرای  خواندن اطلاعات از درایوهای R – و R  استفاده گردد .
خصوصیات DVD R : بر روی این نوع DVD می توان یک ویدئو به مدت دو ساعت در حالت SP و یا چهار ساعت در حالت EP را ذخیره نمود. بمنظور نوشتن بر روی رسانه ذخیره سازی فوق ، می بایست از درایوهائی  با نوع R و برای خواندن اطلاعات از درایوهای R – و یا R استفاده گردد .

DVD-RW  یا DVD RW .بر روی این  نوع DVD ، امکان نوشتن اطلاعات بدفعات وجود دارد( نوشتن چندین مرتبه ) .از رسانه ذخیره سازی فوق ، بمنظور ذخیره داده های  گرافیکی با ظرفیت بالا، ویدئوهای موزیک ، صوت و فیلم  استفاده می گردد. بر روی این نوع DVD می توان تا  یکهزار مرتبه اطلاعاتی را ذخیره نمود .
خصوصیات DVD-RW : بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهای R –  و برای خواندن اطلاعات از درایوهائی R – و یا R استفاده گردد .
خصوصیات DVD RW : این نوع DVD قادر به ذخیره سازی دو ساعت اطلاعات MPEG2 می باشند . بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی این نوع DVD می بایست از درایوهای R و برای خواندن اطلاعات از درایوهائی R – و یا R استفاده گردد .

DVD-ROM . از این نوع DVD می توان صرفا” بمنظور خواندن استفاده گردد . فیلم ها ئی که خریداری  و یا اجاره می شوند ، بر روی این نوع رسانه ذخیره می گردند.

لازم است به این نکنه نیز اشاره گردد که روش دستیابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی یک رسانه ذخیره سازی از نوع  DVD-RAM بصورت تصادفی بوده و مکانیزم دستیابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی رسانه های ذخیره سازی  DVD-R , R ,-RW و یا ROM بصورت ترتیبی است . 

جایگاه DVD
تعداد درایوهای DVD  استفاده شده تا پایان  سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۲ / ۱ میلیون دستگاه برآورد می شود. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۰۴  ، بیش از ۳ / ۱۴ میلیون دستگاه از درایوهای فوق بفروش برسد . درایوهای DVD تا رسیدن به وضعیت موجود رایترها ( عمومیت یافتن ) ، راهی طولانی را در پیش دارند، ولی با توجه به قابلیت ذخیره سازی بالای دیسک های DVD  (هفت برابر) و ذخیره  حجم بمراتب بیشتری  از اطلاعات ، استفاده از آنان  روندی کاملا” صعودی را طی می نماید  قیمت درایوهای DVD  در شش ماه گذشته کاهش زیادی را داشته و پیش بینی می گردد که این روند همچنان ادامه داشته باشد .
شاید این سوال مطرح شود که فرمت ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های DVD به چه صورت است و آیا در این رابطه استانداردی وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت که در حال حاضر از دو فرمت DVD-RW و DVD RW ( بهمراه نمونه های متفاوت آن : DVD-R و DVD R )  استفاده می گردد . تکنولوژی های فوق با یکدیگر سازگار نبوده و رقابتی نزدیک را بمنظور استانداردشدن جهانی ، دنبال می نمایند. با استفاده از هر یک از فرمت های فوق ، امکان نوشتن داده و ایجاد ویدئوهای DVD وجود خواهد داشت ( امکان استفاده از آنان توسط تعداد زیادی ( نه تمام آنان ) از درایوهای  DVD-ROM  وDVD Players وجود خواهد داشت ) . لازم است به این نکته نیز اشاره گردد که  DVD-RAM  فرمت دیگری در این راستا بوده که بدنبال دو فرمت اشاره شده بوده ولی اکثر دستگاههای Player و درایوهای DVD از آن حمایت نمی نمایند. در زمان انتخاب یک درایو DVD ، نوع فرمت اطلاعات حمایت شده توسط آنان حائز اهمیت بوده و می بایست در اینخصوص با دقت تصمیم گیری شود. تولید کنندگان درایوهای DVD هر یک محصولاتی را تولید نموده اند که از فرمت های فوق حمایـت می نمایند . مثلا” شرکت سونی درایوهائی را عرضه نموده است که از دو فرمت اشاره شده ، حمایـت  می نمایند، در حالیکه شرکت پاناسونیک و LG اقدام به تولید و عرضه درایوی نموده اند که از فرمت های DVD-R/-RW و DVD-RAM ، حمایت می نماید . در حا ل حاضر، بالاترین سرعت نوشتن اطلاعات بر روی دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه ،  4X بوده و  پیش بینی می شود که سرعت فوق تا پایان سال ۲۰۰۳  تغییر نگردد .

ویژگی ها ی مهم
از مهمترین ویژگی های مرتبط با DVD ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 DVD با قابلیت نوشتن یک مرتبه . درایو DVD انتخابی، می بایست قادر به ذخیره سازی اطلاعات بر اساس یکی از دو فرمت رقابتی موجود باشد : DVD-R ( حمایت شده توسط درایوهای DVD-RAM و DVD-R  و تمامی درایوهای DVD-RW ) و   DVD R  ( حمایـت شده توسط آخرین تکنولوژی مربوط به درایوهای DVD RW ) . در حال حاضر بالاترین سرعت برای درایوهای DVD-R و DVD R معادل ۴X می باشد. در درایوهای DVD-R قبلی ، حداکثر سرعت ۲X و در درایوهای DVD R حداکثر سرعت   4 / 2  بوده است . رسانه ذخیره سازی با قابلیت نوشتن یک مرتبه ، بهترین گزینه برای ایجاد ویدئوی های DVD  بمنظور استفاده در یک player می باشند. کارشناسان فنی  برآورد نموده اند که DVD های با قابلیت نوشتن یک مرتبه ، با  85 درصد player های مطرح ، سازگار می باشند.   دیسکهائی که دارای سرعت ۴X می باشند را نمی توان در درایوهای قدیمی DVD-R/-RW  با سرعت ۲X ،استفاده نمود. تعداد زیادی از درایوهای فوق ، تولیده شده توسط Pioneer ، در زمان استفاده از دیسک های ۴X دچار مشکل می گردند. بدین منظور، می توان fireware مربوطه را از سایت Pioneer دریافت و  با ارتقاء سیستم ، مشکل فوق را برطرف نمود .

DVD با قابلیت نوشتن چندین مرتبه  . فرمت این نوع دیسک ها DVD RW ، DVD-RW و DVD-RAM می باشد . فرمت  DVD-RAM دارای سازگاری بمراتب کمتری نسبت به دو فرمت دیگر بوده ولی برای گرفتن Backup مناسب می باشد. .DVD -RAM به دو صورت  با محافظ ( بصورت کارتریج ) و بدون محافظ در دسترس می باشد. اکثر درایوهای  DVD-RW دارای سرعت کمتری نسبت به  DVD RW می باشند. سرعت ذخیره ( نوشتن ) اطلاعات که بر روی رسانه های ذخیره سازی DVD-R بالغ بر ۴X می باشد در دیسک های DVD-RW به ۲X کاهش پیدا می کند.کارشناسان بر آورد نموده اند که بیش از شصت درصد از دیسک های  DVD-RW و DVD RW با DVD Player  و داریوهای DVD ، سازگار می باشند.

درایوهای داخلی در مقابل درایوهای خارجی : قیمت درایوهای داخلی کمتر از درایوهای خارجی می باشد.درایوهای خارجی از اینترفیس های( FireWire(IEEE1394 و  یا USB 2.0 بمنظور ارتباط با کامپیوتر استفاده می نمایند .برخی تولید کنندگان از دو اینترفیس فوق در محصولات خود استفاده می نمایند.

ذخیره اطلاعات بر روی دیسک های CD-RW : اکثر درایوهای DVD با قابلیت نوشتن مجدد ، قادر به نوشتن اطلاعات بر روی دیسک های CD-R و CD-RW می باشند( قابلیت فوق ، در درایوهای DVD-RAM و DVD-R وجود ندارد).سرعت ذخیره سازی در درایوهای فوق پائین می باشد ، مثلا” درایوDVD-RW مدل DVR-A04 ،مربوط به شرکت Pioneer اطلاعات را بر روی دیسک های CD-R با سرعت ۸X ذخیره می نماید.درایوهای مدل DRU-510A تولید شده توسط  شرکت سونی ، قادر به ذخیره سازی اطلاعات با سرعت ۲۴X می باشد .

نرم افزار : بهمراه تمامی درایوهای عرضه شده ، نرم افزارهای لازم  نظیر:  Sonic’s MY DVD  (ایجاد منوها و تبدیل ویدئوهای آنالوگ به MPEG2 تا بتوان از آنان  در یک DVD Player استاندارد، استفاده نمود) نیز ارائه می گردد. تمامی درایوها امکان ایجاد DVD های داده را با استفاده از نرم افزارهای ارائه شده نیز فراهم می نمایند. ( نظیر برنامه RecordNow Max که امکان نوشتن داده بر روی یک دیسک با قابلیت نوشتن را فراهم می نماید ) . برخی از تولید کنندگان نظیر HP و سونی نرم افزارهائی را  بمنظور ویرایش و Backup  گرفتن از اطلاعات بهمراه محصول خود ارائه نموده اند .

تشریح مشخصات

 در زمان تهیه یک درایو DVD ، مشخص نمودن فرمت هائی که درایو مورد نظر قادربه حمایت از آنان است یکی از مسائل مهم بوده و اغلب اولین پرسشی است که از جانب تهیه کنندگان مطرح می گردد . درایوهای DVD همانند درایوهای CD-RW که از دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه و دیسک هائی با قابلیت نوشتن چندین مرتبه استفاده می نمایند ، از دو گزینه متداول در این زمینه یعنی DVD-R و DVD R استفاده می نمایند ( مدل های فوق،  دیسک هائی با قابلیت نوشتن یک مرتبه را شامل می شوند) . دیسک های DVD-RW و DVD RW و DVD-RAM سه گزینه متداول در رابطه با دیسک هائی با قابلیت نوشتن مجدد می باشند . درایوهای DVD با قابلیت نوشتن مجدد ، نظیر DVD-Rom دارای چندین سرعت متفاوت می باشند:
–  درایوهای DVD-RW : از ۱X تا ۲X
–  درایوهای DVD RW ، دارای سرعت ۲٫۴X و ۴X می باشند.
– درایوهای  DVD-R :  از ۱X تا ۴X
–  درایوهای DVD R، دارای سرعت ۲٫۴X و ۴X می باشند .
پارامترهای زیر را می توان در زمان انتخاب یک DVD در نظر گرفت :

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی DVD با قابلیت نوشتن یک مرتبه
حداقل : ۱X or  2X DVD-R پیشهادی : ۲٫۴X DVD R or  4X DVD-R, 4X DVD R
دیسک های DVD با قابلیت نوشتن یک مرتبه که دو نوع DVD-R و DVD R را شامل می شود ، سازگارترین فرمت DVD در حال حاضر می باشد .ویژگی فوق ،زمانیکه  قصد استفاده از آنان  در DVD Player ها وجود داشته باشد ، حائر اهمیت می باشد.در زمان انتخاب درایو DVD لازم است به این نکته دقت شود که درایو انتخابی از نسل قدیمی( نسل اول ) درایوهای DVD RW  نباشد. سرعت ، معیار دیگری در انتخاب یک درایو بوده و می بایست  درایو انتخابی قادر به حمایت از سرعت ۴X باشد.

سرعت نوشتن اطلاعات بر روی  DVD با قابلیت نوشتن چندین مرتبه 
حداقل : ۱X DVD-RAM, 2X DVD-RW, 2.4X DVD RW
پیشنهادی :  2X DVD-RAM, 2X DVD RW, 2.4X DVD RW, 4X DVD RW
در دیسک های  DVD-RAM ،  امکان ذخیره اطلاعاتی بالغ بر ۴ / ۹ گیگابایت وجود خواهد داشت ( دو طرف دیسک – کارتریج های دیسک ) .مشکل  دیسک های  فوق ،عدم سازگاری اکثریت آنان با  درایوهای DVD-ROM می باشد. دیسک های  DVD-RW و DVD RW با اکثر درایوهای DVD-ROM ها و DVD PLAYER ها سازگار می باشند .سرعت ذخیره سازی در DVD-RW بمراتب کمتر از DVD RW می باشد .

 اینترفیس
حداقل :  IDE   پیشنهادی 🙁 FireWire(IEEE1394  یا  USB 2.0
درایوهای داخلی نسبت به درایوهای مشابه خارجی دارای قیمت مناسبتری می باشند. در صورتیکه قصد تهیه یک درایو خارجی وجود داشته باشد ، از سازگاری اینترفیس های آن با سیستم موجود،  می بایست مطمئن گردید . در این رابطه می توان درایوی را انتخاب نمود که دارای اینترفیش های USB 2.0 و FireWire باشد .

نکاتی دررابطه با تهیه DVD

بررسی سرعت  : سرعت درایوهای  DVD-R  می تواند با توجه به رسانه ذخیره سازی استفاده شده متغیر باشد .اکثر درایوهای DVD-R  دارای سرعت ذخیره سازی  معادل  4X می باشند.در مدل های قدیمی و یا درایوهای قابل حمل ، صرفا” سرعت  1X و یا ۲X حمایت می گردد. در حال حاضر درایوهای DVD-RW و DVD-RAM  دارای سرعتی معادل ۲X می باشند .

سازگار بودن  : در بین فرمت های استفاده شده بمنظور نوشتن اطلاعات ( یک مرتبه ) ، DVD-R و DVD R  دارای سازگاری مطلوبی با  DVD Player و درایوهای DVD-ROM  موجود ، می باشند . با توجه به جدید بودن دیسک های  DVD R  ( قدمت DVD-R بمراتب بیشتر می باشد ) ، ممکن است برخی از درایوهای  DVD-ROM و یا  DVD Player  قدیمی، قادر به خواندن آنان نباشند. با توجه به ماهیت تغییر پذیری دیسک های DVD با قابلیت نوشتن مجدد ، سازگاری آنان کمتر بوده و استفاده از آنان در برخی از درایوهای DVD-ROM و یا DVD Players  میسر نمی باشد.

لحاظ نمودن مدت زمان فرمت :تمامی  دیسک های نوری  با قابلیت نوشتن مجدد،می بایست قبل از استفاده ، فرمت گردند.ولی درایو های DVD RW بدلیل ارائه امکانات لازم و پیش بینی شده در Firmware  ، بصورت on the fly فرمت شده  و در این رابطه زمان بسیار اندکی صرف خواهد شد . بدیهی است بموازات کاهش زمان فوق ، مدت زمان فرآیند نوشتن نیز کاهش خواهد یافت .در مقابل ، یک درایو DVD-RW نیازمند استفاده از نرم افزار خاصی بمنظور فرمت نمودن دیسک می باشد (قبل از اقدام به نوشتن بر روی دیسک ) . فرآیند فرمت نمودن با توجه به نرم افزار و شماره نسخه مربوطه ، می تواند  تا یکساعت بطول انجامد. نرم افزارهای جدید،رسانه ذخیره سازی DVD-RW را بصورت on the fly ، فرمت می نمایند .

استفاده از درایوهای داخلی بهمراه یک اینترفیس  IDE در کامپیوترهای شخصی : با توجه به اینکه درایوهای DVD با قابلیت نوشتن مجدد، امکان خواندن DVD-ROM و  CD را دارا می باشند ، می توان CD-ROM و یا DVD-ROM خود را بدون از دست دادن قابلیت خاصی ، جایگزین نمود. 

استفاده از اینترفیس های دیگر در صورت عدم وجود اتصالات IDE کافی  :برای درایوهای خارجی می توان ، از پورت های  FireWire و یا USB2.0 استفاده نمود. پورت های فوق ، سرعت مناسبی را در اینخصوص ارائه می نمایند . نوع پورت حمایت شده توسط یک درایو تاثیر مستقیمی بر قیمت آن داشته و می توان در صورت ضرورت و نیاز ، درایوی را تهیه نمود که از دو پورت اشاره شده حمایت می نماید . در برخی از سیستم ها ممکن است بدلیل عدم وجود شرایط لازم بمنظور استفاده از پورت های فوق ، نیازمند تهیه یک کارت FireWire و یا USB 2.0  باشیم .

اطیمنان از ارائه نرم افزارهای ضروری :تمامی تولید کنددگان بهمراه محصول تولیدی خود ، نرم افزارهائی را نیز ارائه می نمایند. از نرم افزارها ی فوق می توان بمظنور ایجاد و ویرایش ویدئوهای DVD  ، استفاده نمود. برخی از تولید کنندگان علاوه بر نرم افزارهای فوق، اقدام به ارائه نرم افزارها ی  لازم بمنظور  Backup و انجام عملیات حرفه ای در ارتباط با فایل های ویدئوئی نیز می نمایند

iranew
iranew@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *