– قوانین تایپ :
اکنون شروع به تایپ نمائید. با زدن Space کلمات از یکدیگر جدا می شوند. زمانی که یک سطر تمام می شود برای رفتن به سطر بعد لازم نیست Enter بزنید ، برنامه توسط خصوصیت Word Wrap موجب می گردد که سطر شما بدون زدن Enter شکسته شود . اکنون یک جمله به پایان رسید . نقطه را گذاشته و ادامه دهید تا جمله بعدی نیز تمام شود. آیا بنظر شما یک پاراگراف پایان پذیرفته و یا چون دو جمله دارید ، دو پاراگراف تایپ کرده اید؟ در جواب باید گفت یک پاراگراف شامل یک حرف ، یک سطر یا چند سطر است که تا پایان نپذیرفته Enter نباید زد. هرگاه Enter زده شد به مفهوم پایان یک پاراگراف است .
– اصول تایپ :

تمرین :
شکیبا – ساسان – مامان – تینا – تمشک – آسان – انگشتان – بایگانی – گلابی – گیتی – مالش – نان – آب – شام – سام – سیاست – کیاست – تابستان – شایان – مات – ماش – کمک یاس – تلاش- یال – شبنم – شب – کمال – کمان – سیمین – شکاک – شکیل – آسمان آبان – لباس – سامانتا- تمام – شمیم – نیک – اناب – آسیاب – لام – کام – گلاب – گلشن – کامیاب – تابان – سلام – کتلت – سیمان – آبی
– از کلید میانبر ALT+SHIFT سمت چپ برای تبدیل صفحه کلید به لاتین و از کلید میانبر ALT+SHIFT سمت راست برای تبدیل صفحه کلید به فارسی استفاده کنید.
از کلید ترکیبی CTRL+SHIFT سمت چپ برای چپ چین و از کلید ترکیبی CTRL+SHIF سمت راست برای راست چین کردن استفاده نمایید.
قسمت چهارم
قوانین تایپ لاتین درس اول
تمرین :
Asad- Safa- Hadad- Das- Laf- Sad- Hads- Hall- Shad- Jad- Jalall- Adl- Sadha- Laj- Shafa- Jafa- Has- Lagha- Hadaf
تایپ فارسی : درس دوم
تمرین :
کاملاً – سیاحت – غلاف – جفا – ثبات – چماق – اصلاً – خام – هشام – حسام – فیاض – فیض – غیض – چخماق – هاتم – غاصب – سماق – جناق – سیاه – کلیسا- کیاست – سام – خفته – آشفته – قاسم – هاشم – حجم – غاصب – صحیفه – صفـی الله – آسایشگاه – آتشگاه – قصاب – قناعت – حکاک – جمیله – شاهین – قاتل
تایپ لاتین : درس دوم
تمرین :
Topes- Wash- Glass- Door – Wall- Yoshiro- Site – Style – Tools – Help – Edit- File- Word – Saturday- Sunday – Tuesday – Thursday- Friday- Air
تایپ فارسی : درس سوم
تمرین :
احتراماً – ظالم – ذلالت – انشاء- تأخیر- مؤذن – حتماً – ابتدائی – مؤذن – اطلاعات – امکانات – ظلمت- طالع – زارعین – غیور – هادی – عازم – مقدماتی – قاسم – کلید – ترکیبی – کاغذ – وحید – لادن – تکنولوژی – پیشرفته – ژیلا – پرهام – پدیدار – ژولیده – مسئولیت – ظاهر – حقیقتاً – ظلمت – سائل – خان دائی – بالغ – گارائین
– جایگاه حرف « پ ، ژ» بسته به صفحه کلید تغییر میکند معمولاً حرف «پ» بالای دکمه Tab و حرف «ژ» زیر دکمه Enter قرار می گیرد.
حروف ( پ ، ژ ) بسته به صفحه کلید جایگاه دارد .
تمرین :
ژرمن – ژاله – پژمرده – پژمان – پروانه – ژرورا – توپ – ژیلا
تایپ لاتین : درس سوم
تمرین :
Oxford – Learner’s – Advanced – Dictionary – New – Best – World’s- Radically – Revised – millennium – Symbols – Numbers – Office – Map- Mouse – Clear
– برای تایپ شماره بایستی از کلیدهای ردیف بالا و یا برای استفاده از کلید های سمت راست باید دکمه Num Lock روشن باشد تا بتوانید اعداد را تایپ نمــــائید در صورتیکه کلید Num Lock خاموش باشد از کلیدهای ۸ ،۴ ،۶ و ۲ میتوان بعنوان کلید های Arrow Key استفاده نمود .
در صورتیکه دکمه Caps Lock روشن باشد حروف بصورت بزرگ تایپ می شود. مثلاً حرف A را تایپ کنید بصورت حروف بزرگ تایپ میشود.

iranew
iranew@gmail.com

3 thoughts on “قوانین تایپ فارسی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *