غذاخوردن که پیش ازاین یک اولویت مهم محسوب میشد، به موضوعی جنبی تبدیل گشته است که توجه زیـادی به آن نشده و معمولا در لابه لای کارهای روزانه دیگر گنجانده می شود.گذشته از این، برخی از عادتهای غذایی که بتصور شـما موجب کاهش وزن می گردند، در واقع ممکن است منجر به افزایش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهای غذایی غلط آسـان بـوده و وقـت زیادی نمی گیرد و موجب خواهد شد تا از زندگی سالم تر و اندامی متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرید. 
برخی از این عادت های نادرست بشرح زیر می باشند: .

 
1_ نخوردن صبحانه
 اشکال چیست؟
نخوردن صبحانه یک اشتباه بزرگ محسوب میشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژی و بازشدن فکر و ذهـن میـگردد، بـلکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده های غذایی دیگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد. همچنین خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالری در ادامه روز کمک نماید. یک تحقیق دانشگاهی نشان داده که مصرف مقدار کالری مشخص در ابتدای روز اثر سیر کنندگی بیشتری نسبت بمصرف همان مقدار کالـری در ساعتهای دیرتر خواهد داشت که این امر موجب کاهش مجموع کالری مصرفی در روز می گردد.
راه حل
خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگیـری عـادتهای نادرست غـذایی را در وعـده هـای دیگر کاهش میدهد. صبحانه را کامل صرف نمایید. از مـواد لبنی کم چرب، تخم مرغ و نانهای سبوس دار استفاده کنید.
 
2_ غذا خورن پیش از خواب
 اشکال چیست؟
اگر میخواهید رویاهای شیرین ببینید، پیش از خواب از غذا خوردن دوری کنید. با اینکه نتایج قطعی مبنی بر افزایش وزن بر اثر خوردن غذا پیش از خواب وجود ندارد، پرخوری، مصرف غذاهای ادویه دار و چرب، یک تا سه سـاعت پیش از وقت خواب منجر به کاهش کیـفیت و مدت خواب و مـوجـب کسالت، خستگی و کوفتگی در روز بـعد خواهـد شد. خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب کند شدن تخلیه معده و تشدید سوءهاضمه و مصرف غذاهای ادویه دار منتهی به صدمات و سوزشـهای قلـبی و نـیز سوء هاضمه خواهد شد.
راه حل
سعی کنید حداقل ۴ ساعت قبل از خواب اقدام به خوردن غذا نـموده و چنانچه پیش از خواب احساس گرسنگی کردید مقداری میوه جات تازه مصرف نمایید.
 
3_ پرخوری
اشکال چیست؟
شـاید اگر پرخوریهای رایج مربوط به سبزیجات میشد، متخصصان تغذیه مشکلی با این نوع خوردن پیدا نمیکردند، اما متاسفانه پرخوری معمولا” در مـورد غذاهای چرب و نشاسه دار نمودار میشود. زیاده روی در ایـن نـوع مـواد غـذایی منجر به افزایش وزن و نارضایتی شده و جنبه اجتماعی خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.

غذاخوردن که پیش ازاین یک اولویت مهم محسوب میشد، به موضوعی جنبی تبدیل گشته است که توجه زیـادی به آن نشده و معمولا در لابه لای کارهای روزانه دیگر گنجانده می شود.
گذشته از این، برخی از عادتهای غذایی که بتصور شـما موجب کاهش وزن می گردند، در واقع ممکن است منجر به افزایش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهای غذایی غلط آسـان بـوده و وقـت زیادی نمی گیرد و موجب خواهد شد تا از زندگی سالم تر و اندامی متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بیشتر لذت ببرید. 
برخی از این عادت های نادرست بشرح زیر می باشند:

 
1_ نخوردن صبحانه
 اشکال چیست؟
نخوردن صبحانه یک اشتباه بزرگ محسوب میشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژی و بازشدن فکر و ذهـن میـگردد، بـلکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده های غذایی دیگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد. همچنین خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالری در ادامه روز کمک نماید. یک تحقیق دانشگاهی نشان داده که مصرف مقدار کالری مشخص در ابتدای روز اثر سیر کنندگی بیشتری نسبت بمصرف همان مقدار کالـری در ساعتهای دیرتر خواهد داشت که این امر موجب کاهش مجموع کالری مصرفی در روز می گردد.
راه حل
خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگیـری عـادتهای نادرست غـذایی را در وعـده هـای دیگر کاهش میدهد. صبحانه را کامل صرف نمایید. از مـواد لبنی کم چرب، تخم مرغ و نانهای سبوس دار استفاده کنید.
 
2_ غذا خورن پیش از خواب
 اشکال چیست؟
اگر میخواهید رویاهای شیرین ببینید، پیش از خواب از غذا خوردن دوری کنید. با اینکه نتایج قطعی مبنی بر افزایش وزن بر اثر خوردن غذا پیش از خواب وجود ندارد، پرخوری، مصرف غذاهای ادویه دار و چرب، یک تا سه سـاعت پیش از وقت خواب منجر به کاهش کیـفیت و مدت خواب و مـوجـب کسالت، خستگی و کوفتگی در روز بـعد خواهـد شد. خوردن غذاهای چرب پیش از خواب سبب کند شدن تخلیه معده و تشدید سوءهاضمه و مصرف غذاهای ادویه دار منتهی به صدمات و سوزشـهای قلـبی و نـیز سوء هاضمه خواهد شد.
راه حل
سعی کنید حداقل ۴ ساعت قبل از خواب اقدام به خوردن غذا نـموده و چنانچه پیش از خواب احساس گرسنگی کردید مقداری میوه جات تازه مصرف نمایید.
 
3_ پرخوری
اشکال چیست؟
شـاید اگر پرخوریهای رایج مربوط به سبزیجات میشد، متخصصان تغذیه مشکلی با این نوع خوردن پیدا نمیکردند، اما متاسفانه پرخوری معمولا” در مـورد غذاهای چرب و نشاسه دار نمودار میشود. زیاده روی در ایـن نـوع مـواد غـذایی منجر به افزایش وزن و نارضایتی شده و جنبه اجتماعی خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.
راه حل

۴_گرسنه ماندن 
 اشکال چیست؟
برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث میشود وزن بدن بدلیل ذخیره سازی چربـی افزایـش یابد. هنگامیکه برای مدتی طولانی غذا نمی خورید، بدن شما بدلیل مـحروم مـانـدن از مواد غذایی دچار آشفتگی میگردد و در انتها هنگامیکه دوباره شروع به خوردن میکنید، بدن شما گمان میکند که باید کالری مصرفی را بچربی تبدیل نماید چون نمیداند چـقدر طول می کشد که دوباره غذا بخورید. بنابراین چربیها با شما باقی میمانند.
راه حل
اگر هدفتان از گرسنگی کشیدن کاهش وزن است باید در برنامه رژیمی خود تجدید نظر نمایید. بجای گرسنگی یک برنامه مناسب ورزشی برای خود تعیین نموده و بـیشتر بـه باشگاه بروید.از میوه جات، سبزی جات، حبوبات، گوشتهای کم چرب و ماهی استفاده کنید. سعی کنید چهار یا پنج بار در هفته طبق یک برنامه منظم ورزش نمایید. بهترین روش کاهش وزن تمرینات مرتب و رژیم غذایی مناسب است و نه محـروم کـردن بـدن از مواد غذایی مورد نیاز آنهم به مدت طولانی.
 
5_ انجام کاری دیگر بهمراه غذا خوردن
 اشکال چیست؟
نه تنها پرداختن به کاری دیگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ریـخت و پـاش آن در اطراف شما می شود، منجر بـه پـرخوری و در نتیجه افزایش وزن نیز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشای تـلوزیـون، صـحبـت بـا تـلفـن و یا بـازی ویـدئـویی مشـغول غـذا خـوردن شوید، این عوامل خارجی پرت کننده حواس باعث میشوند شـما توجه کمتری به گرسنگی و نشانه های سیرشدن که بیان کننده کافی بودن مقدارغذا و احساس سیری میباشند، بنمایید. بعلاوه وقتی در حین انجام کاری شروع به غـذا خوردن میـکنید، دیگر توان توقف نخواهیـد داشت چرا که عمل خوردن تبدیل بـه حرکـی غـیر هوشیارانه و مکانیکی بدون توقـف می شود.
راه حل
سعی کنید در هر لحظه فقط روی یک چیز تمرکز نمایید. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ایده مناسبی نیست. اگر فقط می خواهـید دست یا دهانهتان مشغول باشد، سرگرمی غیر از مواد خوراکی پیدا کنید. آدامـس بجوید، گیتار بنوازید و یا گردن همسرتان را ماساژ دهید.
 
6_سریع خوردن
راه حل
آهسته غذا بخورید،ریلکس باشید، خوب بجوید و از مزه غذا لذت ببرید. به اینصورت مغز شما متوجه می شود که در حال غذا خوردن هستید بنابراین می تواند به بدنتان بگوید که سیر شده اید.
 
7_ آب نخوردن به اندازه کافی
 اشکال چیست؟
پوشـیده نیست که آب مایعی حیات بخش برای همه موجودات طبـیعت از جـمله انسان اسـت. نکته جالب اینجا است که ننوشیدن مقدار کافی آب در طول روز متابولیسم و سـوخت ساز بدن را کند نموده و ممکن است باعث اضافـه وزن نیـز بشود. آب ماده ای ضروری برای فعالیتهای متابولیک بدن، از جمله سوزاندن کالری، محسوب می گردد.
راه حل
تا زمانیکه در کویر لوت زندگی نمی کنید، آب فراوانی اطراف شما وجود داشته و باید زیاد از آن بنوشید. ۸ تا ۱۰ لیـوان و اگر ورزش میکنید حتی بیشتر از این مقدار. خوردن آب بجای انـواع نـوشـانه نیز بسیار مناسـب است. نوشابه ها معمولا” زودتر احساس تشنگی را نـسبت به آب از بین مـی بـردنـد و دارای کالریهای بی ارزش بوده و باعث می شود بعد از ۳۰ دقیقه مجددا” احساس گرسنگی نمایید.
 
8_نخوردن میوه و سبزیجات به مقدار کافی
 مشکل چیست؟
بسیاری از مواد غذایی مـورد نیاز بدن در انواع میـوه و سبزی وجـود دارند که امتناع از خودن آنها باعث کمبودها و مشکلاتی در بدن خواهد شد.
راه حل
تنها راه تامین مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن، مصرف میوه و سبزیجات تازه و خالص می باشد. بنابراین بـاید سعی شود این مواد را جزء لاینفک رژیم غذایی قرار داده و همیشه به مقدار کافی از آنها استفاده نمایید.
 
9_خوردن تنقلات هنگام گرسنگی
راه حل
با شکم سیر از خانه خارج شوید. گرسنگی ممکن است منجر بـه خریدن و خوردن تنقلات گردد. شکلات، پوفک و چیپس هیچ کـدام نـمی توانند جای یک صبحانه، نهار و شام سالم و رضایت بخش را بگیرند. برنـامـه هـای غـذایـی سـاده و دخیل نمودن خوردنی های سبک و سالم میتواند دنیایی از تغییرات در رژیم غذایی ایجاد کنـد. متناسب بـمانید، انرژی خود را افزایش دهید و از غذا خوردن لذت ببرید.

iranew
iranew@gmail.com

One thought on “عادت اشتباه در تغذیه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *